Nyborg: Et af de nye ansigter i Nyborg Byråd, Anne-Marie Palm-Johansen (DF), Svindinge, opnåede ved kommunal- og regionsvalget i november også valg til regionsrådet i Region Syddanmark, på trods af at hun var debutant og først i begyndelsen af 2017 engagerede sig partipolitisk.

I byrådet fik hun ved konstitueringen sæde i Social- og Familieudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og hun har netop offentliggjort, hvor hun skal lægge sine kræfter i regionsrådet.

- I dag fik jeg offentligt mine udvalg i regionen. Jeg er blevet medlem i Sundhedsudvalget, Psykiatri- og socialudvalget, anlæg- og innovationsudvalget, skriver Anne-Marie Palm-Johansen på sin Facebook-side.

Den sygeplejerskeuddannede politiker har derudover fået tildelt hverv i kontaktforum for handicap, psykiatrisk dialogforum og sundhedsbrugerrådet.

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.