20 skoleelever har i tre uger gået i skole i 11 timer hver dag. Projektet hedder Læringslokomotivet, som skal gøre flere unge uddannelsesparate.

Nyborg: 11 timer lange skoledage, helt nye og ukendte klassekammerater og en stejl læringskurve. Sådan har hverdagen været for 14-årige Adesayaa Malvaganam og Laust Jørgensen på 15 i de forgangne tre uger, men alligevel er tiden fløjet af sted for dem og de 18 andre elever, der har deltaget i Nyborg Ungdomsskoles intensive forløb Læringslokomotivet.

- Jeg ville gøre det igen, hvis jeg fik muligheden, og jeg vil klart anbefale det for andre, for det giver virkelig meget, siger Laust, der til hverdag går på Birkhovedskolen i Nyborg.

Læringslokomotivet har kørt i 12 danske kommuner med Nyborg som den eneste fynske. Målet er at give 20 elever, 10 drenge og 10 piger, et løft på det sociale, faglige eller personlige område gennem et intensivt læringsforløb i dansk og matematik.

Og hjulpet har det. For tre uger siden blev elevernes niveau testet, og i går på næstsidste dag gentog man testen for at se, hvad 11 timers daglig undervisning har betydet.

- Jeg havde flyttet mig i både dansk og matematik, og faktisk scorede jeg mere i dansk end i matematik. Det havde jeg slet ikke regnet med, siger Adesayaa, der havde meldt sig til kurset for at få styr på multiplikation og division.

- Division er stadig lidt svært, men gange er jeg blevet meget bedre til og scorede OK i testen, tilføjer hun.

Mens Adesayaa har flyttet sig et pænt stykke, har Laust taget et gevaldigt hop. Først for nylig fandt han ud af, at han lider af ordblindhed, og det har betydet mange nederlag for ham i skolen.

- Jeg havde tidligere en lærer, der ikke ville erkende, at jeg var ordblind, og sagde, at det var mig selv, der hang i det og ikke gjorde mig umage. I 7. klasse fik jeg at vide, at min danskkarakter til afgangsprøven nok ville ligge på 00 eller 02 - det var jeg ikke tilfreds med, fortæller Laust.

Han har en drøm om at blive maskinmester og vil derfor gerne fortsætte på HF Søfart i Svendborg eller på Ærø, men det kræver et 7-tal.

- Da vi blev testet her til morgen, havde jeg 70 procent rigtigt, og det svarer cirka til et 4-tal, så det viser, at man rykker sig her. Og det føles bare rigtig godt, siger Laust, der er glad for at have fået tilbuddet.

- Jeg var lidt skeptisk på grund af de lange dage, men tænkte så, at jeg hellere måtte gøre det, af hensyn til hvad jeg gerne vil senere. Det er ikke ligegyldigt. Man skal tage de chancer, man får, og jeg er meget taknemlig for at have været med her.

Eleverne har tilbragt næsten alle deres vågne timer sammen. I Skovparkhallens cafeteria er de mødt hver morgen har spist morgenmad sammen, hvorefter de er blevet undervist i dansk og matematik, kun afbrudt af frokost. Midt på eftermiddagen har programmet stået på fysisk aktivitet, hvor de har været i hallen, gået ture eller været i svømmehallen, hvorefter de frem til klokken 19.30 har fået undervisning i personlig og social udvikling.

De mange timer har udover et fagligt løft også betydet tætte bånd mellem eleverne.

- Efter to uger var det, som om vi havde kendt hinanden i et år. Det betyder noget at spise sammen; det er jo der, vi rigtig får snakket, siger Laust.

Hverken han eller Adesayaa kan pege på noget dårligt ved turen med Læringslokomotivet, selv om de mange skoletimer har betydet, at der ikke har været tid til for eksempel fodboldtræning.

- Det kan jeg da godt mærke på formen, men det gør ikke noget, siger Laust, der tror, at det bliver helt nemt at komme tilbage til folkeskolens korte skoledage.

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.

Mere om emnet

Se alle
20 kommuner kører med læringslokomotiv

20 kommuner kører med læringslokomotiv