Enigt byråd i Nyborg klar med budget uden besparelser og med solide udvidelser af den kommunale service.

Nyborg: Ældre-området får et stort løft, folkeskolerne et lidt mindre og så er der penge til mindre forbedringer hist og her rundt om i kommunen.

Alle politiske grupper i Nyborg Byråd er enige om budgettet for 2018. Der er heller ikke grund til andet, for budgettet er helt støvsuget for besparelser, og til gengæld er der penge til at udvide den kommunale service med ikke mindre end 18 millioner kroner. Skatteprocenten, der er blandt de højeste i landet, taler ingen om.

Nyborgs budget 2018

Nyborg Kommunes budget 2018 ballancerer med indtægter og udgifter på omkring to milliarder kroner.Social- og Familieudvalget er dyrest at drive med udgifter på 458 millioner.

Skole og pasningsområdet er næstdyrest . Der skal bruges 445 millioner på det i 2018.

Indkomstskatten er uændret 26,4 procent.

Grundskylden er også uændret 27.83 promille.

Kirkeskatten falder en smule fra 1,12 til 1,10 procent.

Dækningsafgiften - den særlige skat på erhvervsejendomme - er væk.

Nyborgs gode økonomi kommer først og fremmest svage ældre til gode. Hele 6,6 millioner kroner bruges på at forbedringer inden for ældreplejen - både på de kommunale plejecentre og for ældre i eget hjem.

Især demente får stor gavn af budgetforliget. Demensklubben, der er et dagtilbud til hjemmeboende demente, har længe været plaget af en lang venteliste, og derfor sætter politikerne 2,1 millioner kroner ekstra af i 2018 for at få skabt plads til flere i klubben. Det var i øvrigt også et område, der fik penge, da politikerne for et år siden i enighed lavede budget 2017.

Flere demente

Oprustningen sker på baggrund af en statistik, der peger på markant flere demente fremover. Frem til 2025 stiger antallet af borgere i kommunen over 60 år fra 9593 til 10.881. Samtidig gætter man på, at antallet af demente stiger fra 602 borgere til 738. En stigning på godt 22 procent.

Også sygeplejen får ekstra penge, og det sker på baggrund af en analyse:

"Udviklingen i sundhedsvæsnet med flere ældre og ændrede sygdomsmønstre med flere kroniske syge betyder nye krav til de kommunale sygeplejeopgaver - også på plejecentrene" står der i forligsteksten.

Oprustningen sker ved at ansætte sygeplejersker med fast tilknytning til plejecentrene i Ørbæk, Vindinge og Ullerslev.

Skolerne løftes

Folkeskolen får også tilført ekstra penge. Tre millioner kroner, der meget bredt skal bruges til at løfte kvaliteten i skolen. Lige hvordan er ikke besluttet endnu, men det handler om mere lærer- og pædagogfaglig tid pr. elev. De tre millioner kroner skal dog lige sættes ind i den rette sammenhæng: Tre millioner kroner er mange penge, men Skole- og Dagtilbudsudvalget har et samlet budget på godt 440 millioner.

Som tidligere omtalt var partierne i byrådet også enige om at fordoble tilskuddet til kulturhuset Bastionen fra en til to millioner. De penge er nu sikret i budgettet.

Svømmehallen fixes

Nyborg har stadig økonomi til store anlægsinvesteringer. En del af dem er skubbet med fra tidligere år, det gælder blandt andet 21 millioner til det maritime Nyborg: Marinaplanen og en ny lystbådehavn, Tømmergraven i færgehavnen.

Men der er også friske anlægskroner - blandt andet har partierne været enige om at sætte et betydeligt beløb af til at renovere Svømme- og Badelandet. 23 millioner er sat af til af Nyborg Svømme og Badeland. De mange penge dækker vel at mærke kun renovering af basinner og omklædningsrum. De mere vidtløftige planer om at bygge en ny kæmpe svømmehal med et 50 meter bassin og nye rutsjebaner er til gengæld udskudt på ubestemt tid.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.