Den skæve, mørke hovedtrappe til Nyborg Slot er fjernet. Inden længe stiller man en midlertidig trappe op, så publikum fortsat kan komme ind.

Nyborg: Trappen op til Nyborg Slots riddersal har været skæv, mørk og farlig. Men nu er den væk.

I forbindelse med tilløbet til det store byggeri på slottet er trappen fjernet, og lige nu er eneste adgang til slottet via underetagen.

Men museet lover at have en midlertidig trappe på plads inden længe. Tids nok til foredraget om reformationen og Nyborg Slot. Det er den 29. marts, Martin Schwarz Lausten fortælle om det.

Den fjernede trappe er i øvrigt ikke en del af det middelalderlige slot. Trappen blev bygget i forbindelse med renoveringen af slottet i 1920'erne. Når den nye udstillingsbygning står klar om nogle år, bliver adgangen til slottet meget bedre - også for gangbesværede og kørestolsbrugere. I et flot rum bliver der adgang til slottet i alle tre etager via gangbroer.

I øvrigt er der gang i den på slotspladsen for tiden. Håndværkere er ved at fjerne det store plastic-hus, der har givet arkæologerne  ly i vinter. Inden længe kommer turen så til det gule hus, der tidligere rummede Danehofkroen.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.