Politikerne retter ind: Borgerne i Ullerslev har overbevist kommunen om, at de små legeplader i byen skal bevares.

Ullerslev: Historien om legepladserne i Ullerslev ligner et eksempel på ægte inddragelse af borgere, inden politikerne træffer deres endelige beslutning.

I hvert fald vedtog Nyborg Byråd i aftes enstemmigt at at følge stemningen blandt de borgere i Ullerslev, der har deltaget i møderne om legepladserne i byen.

Kommunen startede med at foreslå de små legepladser i Ullerslev nedlagt og samlet til en stor flot plads et centralt sted i byen.

Men efter borgere og brugere er hørt, blev beslutningen den stik modsatte: De små legepladser i vængerne i Ullerslevs villaområder bevares og udbygges, fordi de bruges meget både af beboerne og af de lokale dagplejere.

Desuden har byrådet også valgt at følge Ullerslev-borgernes ønske om at få naturlegepladsen i Bondemosen nedlagt og også ønsket om at anlægge en ny legeplads for større børn og voksne er imødekommet.

Folk i Ullerslev er kede af naturlegepladsen, der blev anlagt i 2009, fordi en gruppe unge fra byen bruger pladsen som mødested, hvor der bliver holdt fester, drukket og røget hash. Desuden beskrives området som meget sumpet og klamt.

Planen er at genbruge de dele af pladsen, der er noget værd andre steder i byen.

- Jeg havde den fornøjelse at være til dialogmødet om legepladserne i Ullerslev - her blev der på bedste demokratiske vis drøftet indsigelser og forslag, som nogle borgere i Ullerslev havde til udspillet fra kommunen, sagde Erik Rosengård (V) på byrådsmødet i aftes. Han bor selv i Ullerslev.

- Derfor kan jeg kun rose de forslag, som fremkom på mødet, og den måde teknisk afdeling er gået i dialog med borgerne på - det er med til at skabe gode byrum og gøre byen attraktiv at bosætte sig i.

Også formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Jespersen (S), roste det han kaldte "en flot dialog" mellem kommunen og borgerne i sagen om legepladser.

Forbedring af tre legepladser i Ullerslev og etablering af en helt ny plads kommer til at koste 600.000 kroenr - penge, som politikerne tager fra den pulje, der er sat af i budgetet til byudvikling i de to centerbyer, Ullerslev og Ørbæk.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.