Antallet af indbyggere i Nyborg Kommune vil stige frem til år 2030. Men udviklingen er skævt fordelt.

Østfyn: Kommunens tre største byer - Nyborg, Ullerslev og Ørbæk - har alle udsigt til at vokse de næste mange år. For Nyborg Kommune som helhed ser opturen også ud til at fortsætte. Fra 32.032 borgere i år 2018 til 32.391 borgere i år 2030, en stigning på 359 personer.

Men kommunens seneste befolkningsprognose fra 1. marts 2018 tegner samtidig et billede af en kommune, der bliver trukket mere og mere skæv. For mens tallet går op i de større byer, vil landområderne opleve tilbagegang. Det samme vil ske i en række af de mindre byer såsom Skalkendrup, Kullerup, Øksendrup, Svindinge og Ellinge.

Men der er også undtagelser, blandt dem Aunslev/Hjulby og Vindinge/Rosilde. Prognosen - for der er kun tale om en beregning - bygger på en lang række faktorer lige fra flyttemønstre og udviklingen i dødeligheden til udviklingen i fødselstal og planlagte byggerier.

For eksempel har man indregnet, at der i gennemsnit skal bygges 10 nye boliger i Ullerslev om året. Alene i perioden frem til 2022 forventer man, at der vil blive opført 652 nye beboelser i kommunen, hvoraf det nye boligområdet i Strandvænget og på havnen i Nyborg tager en god luns.

Det kan være med til at forklare, hvorfor man antager, at befolkningen stiger med 170 personer i samme periode. Det er ikke kun geografisk, at befolkningsudviklingen vil være skævt fordelt. For eksempel regner man med en stor stigning i antallet af 65-79-årige over de næste fire år, mens antallet af børn og unge i alderen 6-16 år vil falde. Samtidig bliver der færre borgere i den erhvervsaktive alder.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Mere om emnet

Se alle
Hovedvej er øm tå for nyt boligområde i Ullerslev

Hovedvej er øm tå for nyt boligområde i Ullerslev