Vindinge: Som følge af Vindinge Menighedsråds formand, Niels Jespersens, alvorlige sygdom og død har menighedsrådet allerede i slutningen af november ved den årlige konstituering af rådet besluttet et skifte på næstformandsposten.

Den hidtidige næstformand, Torben Kragh Jensen, trak sig for at give plads til Knud Bjørn, så han under Niels Jespersens sygdom i kraft af næstformandsposten har været fungerende formand. Ved Niels Jespersens død bliver Knud Bjørn automatisk formand for menighedsrådet.

På det næste ordinære møde i Vindinge Menighedsråd indkaldes en suppleant, der sammen med de øvrige medlemmer skal aftale fordelingen af de forskellige poster.

I Vindinge Menighedsråd sidder foruden Knud Bjørn og Torben Kragh Jensen også Benny Bertelsen, Jan Hansen, og Dorte Høiberg, kasserer er Anne-Grethe Juul Nielsen.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.