Borgerdrevet initiativ har fået egen bestyrelse og egne vedtægter. Foreningen satser på at udvide antallet af aktiviteter, især for børn og unge.

Nyborg: Siden september er der blevet øvet arabiske gloser, lappet cykler og holdt fællesspisninger i Det Interkulturelle Hus. Det, der begyndte som et borgerdrevet initiativ, har nu udviklet sig til en egentlig forening med egen bestyrelse og vedtægter.

35-40 personer mødte frem, da der forleden var indkaldt til stiftende generalforsamling i HF & VUC's lokaler i Vestergade, hvor foreningen blandt andet låner skolens køkken og cykelværksted. Formålet med at danne en forening er blandt andet at udviske skellet mellem de frivillige og brugerne af stedet, forklarer Niels Monberg, der fungerede som mødeleder på generalforsamlingen.

- Vi er alle medlemmer, og vi skal alle føle et ansvar for de aktiviteter, der finder sted. Samtidig har vi indført et symbolsk kontingent på 10 kroner om året for at undgå, at vi får en masse medlemmer, som alene står på listen, men som aldrig møder frem og deltager aktivt, tilføjer han.

I alt blev syv personer valgt til at sidde i bestyrelsen for Mødestedet Det Interkulturelle Hus, som foreningen er kommet til at hedde, efter en afstemning på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Kristina Geert-Jørgensen som formand, Karen Buus som næstformand og Niels Monberg som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Tammam Alkurdi, Bayan Sardini, Baha Badiei og Muhammed Hussein, mens Nadereh Shokranian er suppleant.

De er foreløbig kun valgt for et halvt år, nemlig frem til den første ordinære generalforsamling i foråret.

Indtil videre har Det Interkulturelle Hus åbent på tirsdage og onsdage mellem klokken 16 og 20, men foreningen vil gerne forlænge åbningstiden til også at omfatte torsdag. Det hænger ifølge Niels Monberg sammen med et ønske om at udvide antallet af aktiviteter.

Foreningens medlemmer vil inden længe blive inviteret til det første fællesmøde, hvor man skal diskutere fremtidsplanerne. Men allerede nu står det klart, at især flere aktiviteter for børn og unge er i fokus. Blandt andet muligheden for at kunne dyrke forskellige former for idræt og motion. Derfor kan det også komme på tale, at foreningen med tiden skal se sig om efter andre lokaler.

- Når det er sagt, rummer VUC's lokaler også en lang række fordele. Vi har blandt andet adgang til et køkken, et syværksted, et metalværksted og et cykelværksted, bemærker Niels Monberg, der selv hjælper til i cykelværkstedet på onsdage.

Cirka 160 personer er del af en gruppe på Facebook, hvor man kan melde sig til for eksempel fællesspisning. Fremover vil aktiviteterne være forbeholdt foreningens egne medlemmer. Man vil dog vente til efter nytår med at håndhæve den regel, oplyser foreningens kasserer.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.