Nyborg er med i stort deleby-projekt - folk på landet skal hjælpe hinanden med transport.

Nyborg: Bling! En app starter op sammen med din bil, der foruden dig er ligeså tom som den nærliggende vintermark. Straks viser sig en række personer, der kunne være interesserede i et lift fra landet mod byen. Det er dem uden køretøj, der uden din hjælp ellers ville være ladt tilbage med morgen- og aftenbussen som eneste hovedvej til Nyborg.

Du er så at sige "med på vognen" i Nyborg Kommunes deleprojekt, der igennem en særlig app (program til mobiltelefon eller tablet) giver ældre og unge uden bil løfter om mere fleksibel transport fra land til by. Lift, der altså køres af borgere, der ikke har noget imod at fylde deres biler op og i forbifarten gøre en god gerning.

Der er mange grunde til, at Carsten Kudsk (DF) fra Udvalget for grøn omstilling er gået i brechen for projektet:

- Hver eneste dag kører mange bilister til og fra Nyborg i tomme biler. Dem kunne jeg godt tænke mig at få fyldt op med ældre, der ikke nødvendigvis ejer egen bil. Så udnyttes pladsen, man gør miljøet en tjeneste, og måske kan der også rådes bod på dén ensomhed, nogle ældre oplever ude i landområderne, siger Carsten Kudsk om projektet, der er blevet født i forbindelse med det landsdækkende Projekt Deleby.

Fra idé til løsning

Her er borgere, virksomheder og seks kommuner inviteret af Dansk Arkitekturcenter til at udpege lokale problemer, som kan løses gennem kunsten at dele.

Ifølge planlægger ved Teknik- og miljøafdelingen, Charlotte Markvardsen, har man nu hæftet konkrete løsninger på dét problem, kommunen primært har valgt at arbejde videre med: Transport.

- I Nyborg er vi faktisk gået fra idé til løsningsfase, fordi vi allerede har en ide om, hvordan kommunens bud på et deleprojekt skal rulles ud, siger Charlotte Markvardsen om projektet, hvor app'en altså er løsningen og dermed bindemidlet mellem chauffør og passager. Denne app skal både vise, hvem der vil køre og hvem der vil fragtes. Hvis projektet bliver til noget, kan mobiltelefonen erstatte den gammeldags tommel, når der skal blaffes i Nyborg Kommune.

Boost af naboskab

Carsten Kudsk fremhæver dog også et aber dabei ved denne løsning:

- De helt klare udfordringer er at udvikle en app, som de ældre let kan bruge, men også at få det gjort attraktivt for billisterne at tilbyde deres kørsel. Her kan et tilskud til brændstof måske hjælpe på interessen, siger han.

Charlotte Markvardsen er optimistisk efter en række møder i januar, hvor kommunen tog skridtet videre og fandt frem til en allerede eksisterende app, der dog skal videreudvikles for at gøre delebilisme til en realitet:

- Det danske firma GoMore har lavet en app. Den er godt nok tiltænkt langdistancekørsel og møntet på lidt yngre brugere, men grundstenen er der, siger Charlotte Markvardsen.

Både hun og Carsten Kudsk mener, at delebilprojektet vil lede til større social sammenhængskraft i landsbyerne, idet borgerne bliver mere afhængige af hinanden.

- Delebilisme vil ikke bare øge transportmulighederne i landdistrikterne, men også booste både landsbyer og naboskab, slutter Charlotte Markvarsen.

  • Af: