Nu lysner det for Sommerbyen

Cirka 10.000 kvadratmeter fællesvej kan blive redningen for en lang række af de lodsejere i Sommerbyen, der har bygget for meget. Fremover vil en del af vejarealet nemlig tælle med i grundstørrelsen. Foto: Kasper Riggelsen

Nu lysner det for Sommerbyen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Skandalesag om overbebyggelse i kendt sommerhusområde ser ud til at være løst. I hvert fald delvist. Kommunens teknik- og miljøudvalg har nemlig godkendt et forslag fra lodsejerne om, at fællesvejene skal tælle med, når man regner bebyggelsesprocenten ud.

Nyborg: Det faldt som en bombe, da Nyborg Kommune tilbage i 2015 offentliggjorde en liste med adresserne på de mange lodsejere i Sommerbyen, der enten havde bygget mere end de tilladte 20 procent på matriklen eller for tæt på skel.

Ifølge satellitbillederne var det tilfældet for over 75 procent af sommerhusområdets beboere, og politikerne reagerede ved at kræve handling. Siden har det vist sig, at målingerne langt fra gav det fulde billede, og det er en af hovedårsagerne til, at der her - tre år senere - endnu ikke er blevet ryddet op.

Men nu ser det endelig ud til at lysne både for kommunens sagsbehandlere og for de enkelte lodsejere. På et møde mandag blev medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget nemlig enige om at godkende et forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, der med et trylleslag kan løse en del af de potentielle konfliktsager.

Forslaget går ud på at inddrage de cirka 10.000 kvadratmeter fællesveje i området, når bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel regnes ud. Andelen af fællesvej, der tæller med, bliver ligefrem proportional med grundens størrelse.

- Det var den model, der var opbakning til på vores ekstraordinære generalforsamling. Samtidig er det den mest tilgængelige fremgangsmåde for både beboerne og kommunen, forklarer grundejerforeningens formand Palle Langhoff, der minder om, at forslaget følger bygningsreglementets regler.

Dermed bliver ordningen også lettere at administrere for forvaltningen, påpeger han og tilføjer:

- Vi har alle en interesse i at få sagerne afsluttet hurtigst muligt. Det gælder ikke mindst de beboere, som gerne vil sælge deres sommerhus. Det er selvsagt svært, når man ikke kan sige præcis hvor mange kvadratmeter bebyggelse, der indgår i handlen.

Sommerbyen
Sommerbyen er et sommerhusområde ud til Storebælt, der består af godt og vel parceller. Ifølge lokalplanen må højst 20 procent af grundenes areal bebygges.Det omfatter overdækkede terrasser, carporte, udestuer og lignende mindre bygninger. Meget små grunde på under 375 kvadratmeter må dog bebygges med 75 kvadratmeter. Der skal mindst være 2,5 meter til naboskel og fem meter til vejskel.I 2015 tog Nyborg Kommune et nyt redskab i brug for at tjekke, om lokalplanen blev overholdt, nemlig satellitbilleder. Det blev starten på et større oprydningsarbejde i Sommerbyen, der stadig ikke er afsluttet.

Skred i sagsbehandlingen

Udvalgsformand Per Jespersen (S) håber ligesom sommerhusejerne, at godkendelsen kan sætte skred i behandlingen af de mange sager.

- Vi har fra starten været åbne overfor at finde løsning. Bare lodsejerne kunne blive enig om, hvordan vejarealet skulle fordeles mellem de enkelte lodsejere, så var vi parate til at bakke op, siger han.

Ifølge grundejerforeningens egen vurdering vil den nye beslutning- sammen med de rettelser, der er foretaget i satellitmålingerne - kunne føre til, at helt op mod 90 procent af sagerne om overbebyggelse kan lukkes.

I kommunens tekniske forvaltning er man knap så optimistisk. Her har man regnet sig frem til, at en fordeling af fællesvejene mellem de enkelte lodsejere vil føre til en løsning i mindst 25 af de 64 verserende sager. Her har man dog ikke taget højde for de andre faktorer, der kan spille ind, understreger teknisk chef Søren Møllegård.

Hertil hører forkerte tolkninger af luftfotos. Blandt andet har der været eksempler, hvor et telt eller en båd, der lå med bunden i vejret, blev anset for at være en permanent tilbygning.

- Når man regner det hele med, vil tallet ligge noget højere, men om det lige bliver 90 eller 80 procent af sagerne, det er for tidligt at sige, bemærker han.

Også han er dog optimist med hensyn til det videre forløb og anslår, at kommunens sagsbehandling vil være afsluttet i løbet af i år. Tilbage vil blot være enkelte sager, som af den ene eller anden grund skal afgøres af en anden instans, forudser han.

Nu lysner det for Sommerbyen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce