Befolkningstallet i Ullerslev Kommune er det højeste i 20 år med i alt 5014. Kommunen havde i sit budget regnet med et bloktilskud baseret på et forventet indbyggertal på 4985, og nu bliver der næsten en million kr. mere at gøre godt med.