Danmarks Naturfredningsforening kræver Kystdirektoratets tilladelse til kæmpe-marina omstødt.

Nyborg: - Jeg tør ikke juble, før fristen er udløbet. På den anden side har jeg ikke fantasi til at forestiller mig, hvad en klage skulle gå ud på efter alle de år.

Således udtalte direktør Peter Poulsen, ejer af Knudshoved Færgehavn, da Kystdirektoratet i december gav ham endelig tilladelse til at etablere Admiral Marina med plads til 2800 lystfartøjer i den tidligere færgehavn.

Peter Poulsens profetiske udtalelse viser sig nu at blive virkelighed. For nu er Danmarks Naturfredningsforening gået ind i den seks år lange strid som modstander af marina-projektet.

Den 4. januar indsendte Naturfredningsforeningen kort før fristens udløb en klage til Natur- og Miljøklagenævnet med påstand om, at Kystdirektoratets tilladelse trækkes tilbage.

Naturfredningsforeningens hovedanke er den rapport, som konsulentfirmaet Niras har udarbejdet.

Rapporten beskriver, hvilke konsekvenser så mange lystfartøjer vil få for marsvinene i Storebælt. Området ud for marinaen, Storebæltsbroen og Vresen er nemlig af EU udpeget som habitatsområde, netop fordi det er et vigtigt yngleområde for marsvinene i sommerperioden.

Og Niras konkluderer i rapporten, at den øgede trafik af lystfartøjer til og fra marinaen ikke vil kunne skade eller forstyrre marsvinen.

Men rapporten er ikke fyldestgørende og kan derfor ikke bruges som begrundelse for tilladelsen til marinaen, fastslår Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen mener, at rapporten bygger på skøn og udokumenterede beregninger over besøgstal og hyppigheden af lystfartøjer, der er faktuelle fejl i rapporten og rapporten bygger sin vurdering af støjniveauet fra motordrevne fartøjer ud fra en skønnet fordeling mellem motorbåde og sejlbåde.

Foreningen henviser også til, at Naturstyrelsen tidligere har påpeget, at rapporten ikke dokumenterer marinaens miljømæssige påvirkning på marsvinene.

Og så bryder Naturfredningsforeningen i en sidebemærkning sig ikke om, at direktør Peter Poulsen i 2015 lagde pres på Kystdirektoratet dels ved at anlægge en erstatningssag, dels ved at sende mails direkte til både ministeren og den afdelingschef, der senere skulle behandle sagen.

Direktør Peter Poulsen har sat juridisk professor Peter Pagh fra København på sagen.

I en svarmail tilbageviser Peter Pagh alle Naturfredningsforeningens argumenter og kræver klagen afvist.

  • Journalist portræt

    Af:

    Medlem af Dansk Journalistforbund, ansat som journalist på Fynske Mediers bladhus i Kerteminde. Tidligere ansat på Nyborgbladet, Fyns Amts Avis i Nyborg, Stiftstidende i Ringe og Nyborg.

Mere om emnet

Se alle
2
Vedtaget: Marina-plan til 90 millioner kroner

Vedtaget: Marina-plan til 90 millioner kroner

5
Admiral Marina: Projektmager forventer klage afvist

Admiral Marina: Projektmager forventer klage afvist

49
Grønt lys: Admiral Marina i Nyborg får 2800 bådpladser

Grønt lys: Admiral Marina i Nyborg får 2800 bådpladser