Barfoed-sagen: Ældre beboere i Sprotoften godt trætte af uroen om deres husleje
NYBORG: - Folk var jo nærmest panikslagne, da stævningsmanden kom. Jeg kunne ikke gøre andet end at prøve at berolige naboerne og sige: Tag den nu med ro. Vi finder ud af noget.

Bent Høg Petersen fortæller om stemningen i ældreboligerne Sprotoften 28-29-30 den dag, da en stævningsmand gik rundt og afleverede en stævning til hver eneste beboer i de 24 ældreboliger. Alle blev stævnet til at møde i boligretten til en retssag, der skal afgøre den fremtidige husleje.

I ejendommen bor udelukkende ældre mennesker, og siden et firma i Rolf Barfoed-koncernen købte denne blok og naboblokken af Nyborg Kommune i 2001, er Bent Høg Petersen blevet en slags uofficiel talsmand for beboerne i den stribe sager, der har været om huslejen.

Han er 82 år og har i et langt liv som skibsfører på langfart været ude for et og andet. Men han har aldrig tidligere været stævnet i forbindelse med en retssag.

Stævningen af de 24 ældre beboere er en følge af en afgørelse fra Huslejenævnet, som forkastede den seneste huslejeforhøjelse, som Barfoed-firmaet havde varslet i ældreboligerne. Sådan som systemet er skruet sammen, er næste skridt, at lejerne stævnes, så tvisten kan afgøres i retten.

Stille og roligt

Bent Høg Petersen og hans nu afdøde kone solgte deres hus og flyttede til de kommunale boliger i Sprotoften tilbage i 1997.

- Her kunne vi leve stille og roligt og have et godt otium, siger han.

Det kom sådan set også til at holde stik, men en hel del blev anderledes, da byrådet i 2001 besluttede at sælge ældreboligerne i Sprotoften for at få nogle kontanter til den slunkne pengekasse.

- Vi blev kaldt til møde med folk fra kommunen, og de understregede, at salget ikke kom til at betyde nogen forandringer for lejerne, siger Bent Høg Petersen.

- Men hvedebrødsdagene varede ikke længe. Kort tid efter, Barfoed havde overtaget ejendommen, fik vi besked om, at vi skulle til at betale for at bruge vaskeriet i kælderen, siger Bent Høg Petersen, der tilføjer, at også den sag blev prøvet ved Huslejenævnet, og Barfoed fik i øvrigt ret.

Holde hvad man lover

- Jeg er nok af den gamle skole, der forventer, at når man lover noget, så holder man det. Og kommunens løfte om, at vores hverdag ikke ville blive forandret, er ikke holdt.

- Det er helt klart, at de aldrig burde have solgt de to ejendomme.

Bent Høg Petersen understreger flere gange, at han ikke ønsker at lægge sig ud med nogen.

- Jeg holder bare på min ret. Men det er svært, for jeg er jo ikke jurist, men navigatør, siger den gamle kaptajn.

Bent Høg Petersen holder styr på de mange papirer, der ligger i sagerne om huslejestigninger med videre gennem de seneste fem år. Efter salget til Barfoed har han meldt sig ind i Lejer Foreningen Odense, og da beboerne havde haft besøg af stævningsmanden, tog han til Odense for at få vejledning af lejerforeningen.

- Mange af beboerne er jo helt oppe omkring 90 år, og en del kan ikke overskue de henvendelser, de får. Og så kommer de nogen gange og spørger mig.

- Men jeg er da ked af situationen og uroen, og min kone var meget påvirket af det.

- Mens kommunen ejede ejendommen, var der jo aldrig problemer.

Huslejen for beboerne i Sprotoften 28-30 er reguleret seks gange siden overtagelsen i 2001, og flere af sagerne har været omkring Huslejenævnet.

Bent Høg Petersen understreger at de mange reguleringer er ekstra besværlige, fordi langt de fleste beboere modtager boligsikring fra kommunen - og boligsikringen skal justeres, hver gang lejen tager et hop.

For Bent Høg Petersens vedkommende er huslejen steget med 337 kroner siden oktober 2001 - han betaler i dag 4598 kroner om måneden for sin lejlighed.

Barfoed beklager

Koncerndirektør Frederik Barfoed beklagede forleden i Stiftstidende, at det har været nødvendigt at trække de ældre mennesker i Sprotoften i Boligretten, men han giver ubetinget kommunen skylden:

- Rolf Barfoed A/S har købt ejendommene i henhold til kommunens udbudsmateriale og betalt en høj pris. Vi blev lovet en fast lejeindtægt, og regningen for en dårlig administration skal ikke sendes videre til os - det er på ingen måder rimeligt.

Ifølge Frederik Barfoed er sagen, at Nyborg Kommune har solgt nogle ejendomme, hvor man ikke kan dokumentere lejesammensætningen herunder de midler, der er anvendt til forbedringer.

Det har Huslejenævnet lagt til grund, så lejen ikke kan hæves.

- Nyborg Kommune har i forbindelse med salget til Dansk Ejendomskapital A/S garanteret, at lejen var lovlig og kunne dokumenteres. Så der venter nu (ifølge aftale med Nyborg Kommune) et millionkrav, såfremt boligretten ikke giver os medhold, sagde Frederik Barfoed til avisen i sidste uge.
  • Fyens Stiftstidende