Kultur- og fritidsudvalg sender gebyrsag videre til juristerne

Ullerslev: En af kommunens største foreninger, Ullerslev Gymnastik og Motionscenter, har bedt om at blive fritaget for at betale husleje, når de kommunalt ejede lokaler bruges til holdaktiviteter.

Det er hold med motion, fitness og spinning, foreningen anser for bør være fri for husleje på linje med andre idrætsforeninger.

Ansøgningen har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet, og ifølge udvalgsformand Erik Rosengaard (V) er politikerne tøvende med at sige ja til ansøgningen.

Sagen er nemlig ikke helt så ligetil, som den måske kan forekomme.

- Det er et svært område, bemærker udvalgsformanden.

Til nogle aktiviteter skal kommunen efter folkeoplysningsloven stille gratis lokaler til rådhed til. Andre skal betale husleje, da de ifølge kommunalfuldmagten ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til privat virksomhed. Det er typisk foreninger, hvis hovedformål er motion i form af spinning og fitness. I 2009 besluttede byrådet derfor, at motionscentre skulle betale for brugen af de kommunale lokaler.

Erik Rosengaard betegner alligevel området som en gråzone, og nu beder udvalget om en juridisk udredning. Politikerne ønsker en klar definition på holdsport. Er spinning for eksempel holdsport? bliver der spurgt.

Bliver lokalegebyret nedsat for de hold, motionscentret i Ullerslev har, skal lokalet, det foregår i, så kunne anvises til brug for andre foreninger? Og nedsættes gebyret ét sted, skal det også ske i Ørbæk Midtpunkt og i Elefanten i Nyborg.

Endelig er der ledige timer i gymnastiksalen i Ullerslev, som kan anvises til holdsport, anfører forvaltningen.

Erik Rosengaard peger også på, at i kraft af, at motionscentrene betaler husleje, skaffe det kommunen økonomi til forbedringer og udvidelser efter det behov, der opstår. Ønsket om et juridisk notat sætter lokalegebyr-sagen på standby.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.