Masser af plads: Et sandt genbrugsparadis tager form i Nyborg

Bag komprimatorhallen bygges en stor grube, hvor lastbiler kan aflevere genbrugsmaterialer som plast, papir og pap. Foto: Niels Andreasen

Masser af plads: Et sandt genbrugsparadis tager form i Nyborg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Når det igen bliver forår, og vi får lyst til at gå i havnen eller bygge om på huset, kan vi aflevere al affaldet på Nyborgs nye genbrugsplads. Her er så meget plads, at det selv i spidsbelastninger kan ske uden at skulle holde i ventekø.

Nyborgs nye genbrugsplads
Den nye genbrugsplads ved Lollandsvej koster 35,9 millioner kroner.

Bygherre er Nyborg Forsyning & Service A/S.

Arbejdet med at anlægge genbrugspladsen udføres af Munck Havne & Anlæg, Nyborg.

Bygningerne opføres af Assens Murer- og Entreprenørforretning.

El-entreprisen udføres af El & Teknik Otterup.

Første spadestik blev taget i marts 2017. Planen er, at pladsen åbner omkring 1. maj 2018.

Nyborg: De tre hektar mellem Lollandsvej og Romsøvej i Nyborgs vestlige industrikvarter er sivende fugtige. Mudderet ligger i centimetertykt lag og gør det ikke så nemt af være entreprenører og håndværkere på det, der til maj bliver Nyborgs nye genbrugsparadis.

Vinterbyggeriet er plaget af det fugtige vejr, erkender Erik Hansen, direktør for Nyborg Forsyning & Service A/S (NFS). Med den hvide sikkerhedshjelm trygt placeret oven på strikhuen viser han rundt på det sted, hvor vi til foråret får al den plads, vi har brug for, når vi skal af med alt lige fra haveaffaldet til småt brændbart, brugte møbler, træ, beton, mursten og gammelt jern.

- Vi tror på, at pladsen er indrettet på en måde og med så meget plads, at der selv i spidsbelastninger ikke opstår kø for at komme af med affaldet, siger Erik Hansen - kødannelse er den hidtidige genbrugsplads på Langelandsvej berygtet for.

Taksterne stiger
Det bliver lidt dyrere at komme af med affald og genbrugsmaterialer for husstanden i Nyborg Kommune i 2018.

For en "normal husstand" betyder takst-stigningen for 2018, at renovationsafgiften stiger med 67 kr. pr. år.

Stigningen skyldes blandt andet prisreguleringer på indsamlinger, men især etablering af den nye genbrugsstation på Lollandsvej i Nyborg og udvidelse af åbningstiderne på genbrugsstationerne i Ørbæk og Ullerslev.

Byrådet har godkendt prisstigningen på mødet inden jul.
Under tag. Fraktioner som pap, papir og plast skal lempes gennem luger ind i hallen, hvor transportbånd sender materialerne til en komprimator, forklarer NFS-direktør Erik Hansen om funktionen af den endnu kun halvværdige bygning. Foto: Niels Andreasen
Under tag. Fraktioner som pap, papir og plast skal lempes gennem luger ind i hallen, hvor transportbånd sender materialerne til en komprimator, forklarer NFS-direktør Erik Hansen om funktionen af den endnu kun halvværdige bygning. Foto: Niels Andreasen

Kør ad Lollandsvej

For en udenforstående synes byggepladsen kaotisk, men som vi kommer rundt, er der styr på kaos.

Indkørslen bliver fra Lollandsvej. Til højre ligger to haller med sorte stålfacader, den ene med seks porte, den anden med to. I forlængelse af dem en bygning med en træbeklædt facade, der ender i et cirkelslag med vinduer som gavl.

De to haller er til de maskiner, de ansatte benytter på pladsen. Her skal også det farlige affald afleveres. Samtidig bliver der plads til det, Erik Hansen kalder for upcycling og genbrug af genstande, folk mener, kan bruges af andre. De to haller har porte bagud.

- Al borttransport sker bag bygningen, så lastbilerne ikke skal køre blandt privatbilerne, bemærker Erik Hansen, et princip, der er gennemgående over hele pladsen.

Bygningen med træbeklædning er for de ansatte. Her er frokost- og mødelokale, som kan benyttes, når der kommer skoleklasser eller andre på besøg. Her er omklædningfaciliteter for de ansatte. Der bliver kontor til affaldschefen.

Våd vinter er ikke optimale forhold for anlæggelsen af Nyborgs nye genbrugsplads ved Lollandsvej. Alligevel bliver der arbejdet intenst, og pladsen ventes klar til brug omkring 1. maj 2018. Maskinen til venstre er på vej ind på det område, hvor vi fremover skal aflevere haveaffaldet. Foto: Niels Andreasen
Våd vinter er ikke optimale forhold for anlæggelsen af Nyborgs nye genbrugsplads ved Lollandsvej. Alligevel bliver der arbejdet intenst, og pladsen ventes klar til brug omkring 1. maj 2018. Maskinen til venstre er på vej ind på det område, hvor vi fremover skal aflevere haveaffaldet. Foto: Niels Andreasen

Haveaffald og overfladevand

Til venstre for indkørslen bliver der direkte adgang til den stor plads til haveaffald.

- Ingen behøver bakke med trailer her. Man svinger blot ind, tømmer traileren og kører igen, siger Erik Hansen og ser ud over en stadig grusbelagt plads, indrammet af betonelementer. Som alle øvrige områder skal der naturligvis fast belægning på, inden pladsen åbnes.

Den faste belægning på næsten tre hektar giver en masse overfladevand, når regnen kommer. Afvandingen er der tænkt på.

- Vi anlægger flere steder det, der hedder et Millford-anlæg, store plastkasser, der graves ned i jorden og dækkes med muldjord, og der bliver plantet træer oven på. Overfladevandet ledes ned i kasserne, hvor suges op af træerne eller siver ned i undergrunden, forklarer Erik Hansen.

Fire-fem steder inde på pladsen får sådan et særligt faskine-anlæg, og et stort etableres i hele pladsens længde ud mod Lollandsvej.

En særegen zig-zag-væg i beton indrammer et trekantet areal. I hvert hak kommer en container til at stå. Her kan forskellige affaldsfraktioner afleveres. Endnu mangler kørearealet et blive fyldt op i niveau med betonvæggen.

Affaldschef Søren Litrup Kristensen og direktør Erik Hansen foran bygningen til de ansatte med frokoststue, mødelokale, kontorer og omklædning. Der er 10 ansatte tilknyttet genbrugspladsen i Nyborg. Foto: Niels Andreasen
Affaldschef Søren Litrup Kristensen og direktør Erik Hansen foran bygningen til de ansatte med frokoststue, mødelokale, kontorer og omklædning. Der er 10 ansatte tilknyttet genbrugspladsen i Nyborg. Foto: Niels Andreasen

Det, der kan genbruges

Centralt på pladsen er en hal med højt til loftet ved at bliver opført. På halgulvet nogle meter nede står allerede transportbånd. Ad mindre luger i halvæggen skal genbrugsfraktioner som plast, pap og papir dumpes og via transportbånd kan det transportere til en komprimator bag hallen. Ved hallens sydgavl opføres en grube, hvor lastbil kan læsse genbrugsmaterialer af.

Vi er nået til stedet for de tunge fraktioner: beton, tegl, mursten, jord, sten, sanitet. Niveauforskellen gør, at det er slut med at skovler op i en container. Materialerne kan fra traileren blot lempes ned i gruben.

- Vi har af bestyrelsen fået i opdrag at indrette pladsen, så der sker så få tunge løft som muligt, siger Erik Hansen.

Foto: Niels Andreasen
Foto: Niels Andreasen

Åbner omkring 1. maj

- Og, tilføjer han, - jeg tænkte, at du ville spørge om det, så jeg kan oplyse, at vi åbner pladsen omkring 1. maj. Vi har endnu ikke lagt os helt fast på en dato, siger NFS-direktøren og kigger ud over de tre hektar, der ud over et lag vintermudder og talrige vandpytter er præget af håndværkerbiler, kraner, lastbiler, dumpere og byggefolk i pangfarvede jakker og sikkerhedshjelme travlt optagede af at gøre Nyborgs nye - i dag halvfærdige - genbrugsplads helt færdig.

Erik Hansen ved containerpladsen for sortering af affald i forskellige fraktioner. Mens bilerne kører frem til venstre for zig-zag-muren, kommer containerne til at stå i indhakkene nedenfor betonmuren. Foto: Niels Andreasen
Erik Hansen ved containerpladsen for sortering af affald i forskellige fraktioner. Mens bilerne kører frem til venstre for zig-zag-muren, kommer containerne til at stå i indhakkene nedenfor betonmuren. Foto: Niels Andreasen
Den nye genbrugsplads set fra Lollandsvej. Her bliver indkørsel til pladsen for private. Foto: Niels Andreasen
Den nye genbrugsplads set fra Lollandsvej. Her bliver indkørsel til pladsen for private. Foto: Niels Andreasen
Tunge fraktioner som beton, mursten, tegl, sanitet, jord, sten kan fra rampen og direkte fra traileren dumpes i seperate gruber. Foto: Niels Andreasen
Tunge fraktioner som beton, mursten, tegl, sanitet, jord, sten kan fra rampen og direkte fra traileren dumpes i seperate gruber. Foto: Niels Andreasen
Pladsen for haveaffald bliver stor nok til, at ingen længere behøver at bakke med trailer. Foto: Niels Andreasen
Pladsen for haveaffald bliver stor nok til, at ingen længere behøver at bakke med trailer. Foto: Niels Andreasen
Når op mod tre hekatar får fast belægning, skal der tænkes på overfladevand, når det regner. Flere steder på genbrugspladsen anlægges såkaldte Millford-anlæg, en slags plastik-faskiner, som dækket med muld og tilplantet med træer udnytter regnvandet. Foto: Niels Andreasen
Når op mod tre hekatar får fast belægning, skal der tænkes på overfladevand, når det regner. Flere steder på genbrugspladsen anlægges såkaldte Millford-anlæg, en slags plastik-faskiner, som dækket med muld og tilplantet med træer udnytter regnvandet. Foto: Niels Andreasen

    Erik Hansen i den hal, hvor det farlige affald skal afleveres og håndteres. En tilsvarende hal giver plads til mere direkte genbrug. Foto: Niels Andreasen
Erik Hansen i den hal, hvor det farlige affald skal afleveres og håndteres. En tilsvarende hal giver plads til mere direkte genbrug. Foto: Niels Andreasen

    NFS-direktør Erik Hansen og affaldschef Søren Littrup Kristensen. Foto: Niels Andreasen
NFS-direktør Erik Hansen og affaldschef Søren Littrup Kristensen. Foto: Niels Andreasen

    Foto: Niels Andreasen
Foto: Niels Andreasen

    Foto: Niels Andreasen
Foto: Niels Andreasen

    Foto: Niels Andreasen
Foto: Niels Andreasen

    Foto: Niels Andreasen
Foto: Niels Andreasen

Masser af plads: Et sandt genbrugsparadis tager form i Nyborg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce