Når det igen bliver forår, og vi får lyst til at gå i havnen eller bygge om på huset, kan vi aflevere al affaldet på Nyborgs nye genbrugsplads. Her er så meget plads, at det selv i spidsbelastninger kan ske uden at skulle holde i ventekø.

Nyborg: De tre hektar mellem Lollandsvej og Romsøvej i Nyborgs vestlige industrikvarter er sivende fugtige. Mudderet ligger i centimetertykt lag og gør det ikke så nemt af være entreprenører og håndværkere på det, der til maj bliver Nyborgs nye genbrugsparadis.

Taksterne stiger

Det bliver lidt dyrere at komme af med affald og genbrugsmaterialer for husstanden i Nyborg Kommune i 2018.

For en "normal husstand" betyder takst-stigningen for 2018, at renovationsafgiften stiger med 67 kr. pr. år.

Stigningen skyldes blandt andet prisreguleringer på indsamlinger, men især etablering af den nye genbrugsstation på Lollandsvej i Nyborg og udvidelse af åbningstiderne på genbrugsstationerne i Ørbæk og Ullerslev.

Byrådet har godkendt prisstigningen på mødet inden jul.

Vinterbyggeriet er plaget af det fugtige vejr, erkender Erik Hansen, direktør for Nyborg Forsyning & Service A/S (NFS). Med den hvide sikkerhedshjelm trygt placeret oven på strikhuen viser han rundt på det sted, hvor vi til foråret får al den plads, vi har brug for, når vi skal af med alt lige fra haveaffaldet til småt brændbart, brugte møbler, træ, beton, mursten og gammelt jern.

- Vi tror på, at pladsen er indrettet på en måde og med så meget plads, at der selv i spidsbelastninger ikke opstår kø for at komme af med affaldet, siger Erik Hansen - kødannelse er den hidtidige genbrugsplads på Langelandsvej berygtet for.

Nyborgs nye genbrugsplads

Den nye genbrugsplads ved Lollandsvej koster 35,9 millioner kroner.

Bygherre er Nyborg Forsyning & Service A/S.

Arbejdet med at anlægge genbrugspladsen udføres af Munck Havne & Anlæg, Nyborg.

Bygningerne opføres af Assens Murer- og Entreprenørforretning.

El-entreprisen udføres af El & Teknik Otterup.

Første spadestik blev taget i marts 2017. Planen er, at pladsen åbner omkring 1. maj 2018.

Kør ad Lollandsvej

For en udenforstående synes byggepladsen kaotisk, men som vi kommer rundt, er der styr på kaos.

Indkørslen bliver fra Lollandsvej. Til højre ligger to haller med sorte stålfacader, den ene med seks porte, den anden med to. I forlængelse af dem en bygning med en træbeklædt facade, der ender i et cirkelslag med vinduer som gavl.

De to haller er til de maskiner, de ansatte benytter på pladsen. Her skal også det farlige affald afleveres. Samtidig bliver der plads til det, Erik Hansen kalder for upcycling og genbrug af genstande, folk mener, kan bruges af andre. De to haller har porte bagud.

- Al borttransport sker bag bygningen, så lastbilerne ikke skal køre blandt privatbilerne, bemærker Erik Hansen, et princip, der er gennemgående over hele pladsen.

Bygningen med træbeklædning er for de ansatte. Her er frokost- og mødelokale, som kan benyttes, når der kommer skoleklasser eller andre på besøg. Her er omklædningfaciliteter for de ansatte. Der bliver kontor til affaldschefen.

Haveaffald og overfladevand

Til venstre for indkørslen bliver der direkte adgang til den stor plads til haveaffald.

- Ingen behøver bakke med trailer her. Man svinger blot ind, tømmer traileren og kører igen, siger Erik Hansen og ser ud over en stadig grusbelagt plads, indrammet af betonelementer. Som alle øvrige områder skal der naturligvis fast belægning på, inden pladsen åbnes.

Den faste belægning på næsten tre hektar giver en masse overfladevand, når regnen kommer. Afvandingen er der tænkt på.

- Vi anlægger flere steder det, der hedder et Millford-anlæg, store plastkasser, der graves ned i jorden og dækkes med muldjord, og der bliver plantet træer oven på. Overfladevandet ledes ned i kasserne, hvor suges op af træerne eller siver ned i undergrunden, forklarer Erik Hansen.

Fire-fem steder inde på pladsen får sådan et særligt faskine-anlæg, og et stort etableres i hele pladsens længde ud mod Lollandsvej.

En særegen zig-zag-væg i beton indrammer et trekantet areal. I hvert hak kommer en container til at stå. Her kan forskellige affaldsfraktioner afleveres. Endnu mangler kørearealet et blive fyldt op i niveau med betonvæggen.

Det, der kan genbruges

Centralt på pladsen er en hal med højt til loftet ved at bliver opført. På halgulvet nogle meter nede står allerede transportbånd. Ad mindre luger i halvæggen skal genbrugsfraktioner som plast, pap og papir dumpes og via transportbånd kan det transportere til en komprimator bag hallen. Ved hallens sydgavl opføres en grube, hvor lastbil kan læsse genbrugsmaterialer af.

Vi er nået til stedet for de tunge fraktioner: beton, tegl, mursten, jord, sten, sanitet. Niveauforskellen gør, at det er slut med at skovler op i en container. Materialerne kan fra traileren blot lempes ned i gruben.

- Vi har af bestyrelsen fået i opdrag at indrette pladsen, så der sker så få tunge løft som muligt, siger Erik Hansen.

Åbner omkring 1. maj

- Og, tilføjer han, - jeg tænkte, at du ville spørge om det, så jeg kan oplyse, at vi åbner pladsen omkring 1. maj. Vi har endnu ikke lagt os helt fast på en dato, siger NFS-direktøren og kigger ud over de tre hektar, der ud over et lag vintermudder og talrige vandpytter er præget af håndværkerbiler, kraner, lastbiler, dumpere og byggefolk i pangfarvede jakker og sikkerhedshjelme travlt optagede af at gøre Nyborgs nye - i dag halvfærdige - genbrugsplads helt færdig.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.