NYBORG: Kristian og Hans Peter Degn har søgt om landzonetilladelse til at etablere et malingslager i den nuværende halmlade på ejendommen Åskovvej 10.