NYBORG/TRANEKÆR: Tranekær Byråd har bedt Nyborg om at overføre en del af den ramme, kommunen har fået tildelt af staten til byfornyelse og udvikling af byer.

Tranekær vil gerne have overført et rammebeløb på 350.000 kroner, og baggrunden for ønsket er, at den langelandske kommune har lavet en fejl-indberetning.

Det er ikke penge, Nyborg skal af med, men blot en del af det rammebeløb, kommunen har fået lov at byforskønne for.

Der er endnu ikke taget politisk stilling til spørgsmålet, men Nyborg Kommune har tidligere foræret en del af sin ramme til en anden kommune, fordi man ikke selv har haft brug for den.