Nyborg: På Nyborg Bibliotek er der i flere måneder blevet arbejdet med indførelsen af det nye bibliotekssystem kaldet Fælles Bibliotekssystem (FBS). Knap 100 biblioteker landet over er tilmeldt det nye system, og de første biblioteker tog systemet i brug allerede i 2015. Systemet er designet med henblik på at understøtte bibliotekernes opgaveløsning bedst muligt ud fra en national infrastruktur. Systemskiftet er ganske omfattende, så der er lukket på Nyborg, Ørbæk og Ullerslev Bibliotek samt skolebibliotekerne mandag og tirsdag 22. og 23. maj, også for selvbetjening i Ørbæk og Ullerslev. /EXP.