Det er billigere at bygge en helt ny hal i Herrested frem for at udvide den nuværnede halve hal.

Herrested: De idrætsglade i Herrested kan se frem til meget mere halplads. Om alt går vel, suppleres den nuværende halve hal fra 1977 med en hel hal. I så fald får Herrested halvanden hal til rådighed.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget har på martsmødet drøftet den efterhånden langtrukne hal-sag. Årsagen er nye oplysninger - læs: økonomital. Det viser sig, at det er langt billigere at bygge en helt ny hal frem for at udvide den nuværende.

De tre modeller

En helt ny hal bygget vinkelret på den nuværende lille hal bliver en standardhal på 1035 kvadratmeter. Den koster 6,3 millioner kroner.Ombygning af nuværende depot til forbindelsesgang koster 100.000 kroner. Andre omkostninger, herunder køb af grund, beløber sig til 300.000 kroner.

Model A omfatter også en forbindelsesbygning mellem den nuvræende og den nye hal med depot og toilet på 150 kvadratmeter til en million kroner, samlet pris 7,7 millioner kroner.

Model B forlænger hallen med et ekstra spærfag til vindfang med handicaptoilet til 700.000 kroner, samlet pris 7,4 millioner kroner.

Model C har gang og vindfang på 25 kvadratmeter til 200.000 kroner, samlet pris 6,9 millioner kroner.

Siden 2007

Tilbage i 2007 meldte halbestyrelsen sig med ønske om at få udvidet hallen. Den nuværende egner sig dårligt til indendørs fodbold, og håndbold er den slet ikke stor nok til.

År for år har halbestyrelsen bedt om udvidelsen. Først  i 2015 var Kultur- og Fritidsudvalget klar til at tage den med på budgettet. Halbestyrelsen stillede med et overslag på udvidelsen på 6,3 millioner kroner. Rigeligt optimistisk, lød det fra den kommunale forvaltning, hvor vurderingen lød på 7,5 til otte millioner kroner. Imens vedtog byrådet så 2016-budgettet, hvor der blev sat fem millioner kroner af til Herrestedhallen.

- Lige hvordan vores første overslag på 6,3 millioner kroner blev til fem millioner kroner, ved jeg ikke. Men der er så de fem millioner kroner sat af, bemærker hallens bestyrelsesformand Karl Erik Ellegaard i dag.

Sidste år skaffede halbestyrelsen en opdateret pris på udvidelsen. Mindst 11,5 millioner kroner, lød beregninger fra to firmaer.

Hvordan får man fem millioner kroner til at række til en udgift på over det dobbelte? Det lader sig naturligivs ikke gøre. Men er der andre løsninger? Det spørgmål er der siden søgt svar på. Blandt andet på en studietur til Hillerød og Tølløse for at på halløsninger til helt andre priser.

 

De tre modeller

På udvalgsmødet tirsdag drøftede udvalget tre modeller, luksusmodellen til 7,7 millioner kroner, mellemløsningen til 7,4 millioner kroner og den skrabede til 6,9 millioner kroner.

I Herrested peger Karl Erik Ellegaard på den til 7,7 millioner kroner.

- Fordi det giver en forbindelsebygning, hvor vi får et godt depot, siger han.

Udvalget har intet besluttet.

- Vi vil gerne først mødes med halbrugerne, så ved udvalgsmødet den 4. april tager vi til Herrested for at høre til behov og kapacitet, siger udvalgsformand Erik Rosengaard (V).

Han kan også hal-regnestykket på fingerne: Der er fem millioner kroner på budgettet. Herrestedhallens bestyrelse har lovet at skyde 400.000 kroner ind. Det manglende beløb - fra 1,5 til 2,3 millioner kroner, afhængig af valg af model - skal udvalget så finde. Det kan ske på to måder: Enten søge byrådet om at få pengene straks eller få beløbet med i budgetlægningen for 2018.

Beslutningen, der peger frem mod halbyggeri i Herrested, lægger formanden op til, at udvalget tager 4. april.

Også Karl Erik Ellegaard har efter usikkerhed det seneste års tid igen en tro på, at Herrested får bedre indendørs idrætsfaciliteter.

- Ja, for man arrangerer vel ikke en tur til Sjælland for at se på haller, hvis ikke man er indstillet på at bygge, som han siger.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.