Ny lokalplan stiller krav til byggematerialer og arkitektur. Men kommunen er klar til at tillade andet end tegl og stråtag.

Frørup: Når politikerne inden længe vedtager en ny lokalplan for landsbyen Frørup, er ideen blandt andet at holde en stram linje, så husene bevarer et fælles præg.

Det betyder forbud mod træhuse, eternittage og så videre, og det har mødt en del modstand fra beboere i landsbyen, der frygter, det bliver meget dyrere at vedligeholde sit hus. Blandt andet fyldte den diskussion en hel del, da borgere og kommune mødtes i Frørup Forsamlingshus sidste sommer.

Nu har planen været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse i byrådet. Og undervejs er det blevet til en enkelt lille indrømmelse fra kommunens side.

Lokalplanen slår fast, at der i de centrale områder i landsbyen kun må lægges strå, tegl eller skifer på tagene. Men nu er der tilføjet: "Det er dog tilladt at udskifte eksisterende tag med samme type tagbeklædning som eksisterende."

Dermed er der altså mulighed for at lægge nye tagplader af eternit eller stål op, hvis man ikke synes, at tegnebogen rækker til de dyrere materialer.

Både på borgermødet og i skriftlige indsigelser har borgerne kritiseret de nye strammere regler, men lokalplanen ser ud til at gå igennem med bestemmelser om, at træbeklædning er forbudt på beboelseshuse og at tage skal have en hældning på mellem 30 og 50 grader, og paraboler må ikke stikke mere end 180 centimeter op over terrænet.

Den nye lokalplan for Frørup afløser en hel sværm af ældre lokalplaner og byplanvedtægter. Planen kan vedtages endeligt på det kommende møde i byrådet.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.