Ægtepar slipper for grusgrav som nærmeste nabo. Men de slipper ikke for masser af lastbiler med grus lige forbi deres have.

Svindinge/Øksendrup: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger Lars og Anya Jensens hus ganske smukt. Langt ude på landet, hvor der er fred og ro - hvis det da ikke havde været for en kæmpe grusgrav nærmest i baghaven.

Parret har levet med grusgraven og de mange lastbiler i mange år, men eftersom entreprenørvirksomheden NCC snart har gravet alt det grus op, der er i graven, havde Lars og Anya Jensen glædet sig til at få freden tilbage.

Aktindsigt: Nej og ja til udkørslen

25. august 2016 slår Nyborg Kommune, der er vejmyndighed, fast, at man ikke vil give tilladelse til, at bilerne fra den nye grusgrav ved Anhof skal have ind- og udkørsel gennem den gamle grusgrav fra Koledhusvej. Afslaget begrundes med trafiksikkerhed. Man vil kun kunne give tilladelse til udkørsel til Anhof Allé.Lars Jensen, Koledhusvej, protesterer mod NCC's ønske om at få lov til at bruge udkørslen ved Koledhusvej - især på grund af trafiksikkerheden og pladsforholdene.

I oktober 2016 mødes medarbejdere fra kommunen med en geolog fra NCC. Hun skriver bagefter til kommunen, at støjgenerne fra den nye grusgrav vil være langt mindre, hvis man graver videre fra den gamle grav ind gennem skellet til den nye og bruger maskinerne, der står nede i den gamle grusgrav. Derfor vil det være naturligt at køre ud gennem den gamle grav. Samtidig slår hun fast, at det ikke kan lade sig gøre at udnytte al gruset, hvis der skal laves nye ramper op til Anhof Allé.

26. januar 2017 giver Nyborg Kommune tilladelse til, at adgangen til den nye grusgrav bliver gennem den gamle fra Koledhusvej.

Familien Jensen benytter deres mulighed for at klage til Vejdirektoratet.

Derfor var skuffelsen også ekstra stor, da det viste sig, at de nok slipper for at have en aktiv grusgrav i baghaven. Men de slipper ikke for lastbilerne, for myndighederne har givet tilladelse til, at der åbner en ny grusgrav længere inde mod godset Anhof. Og ind til videre ser det ud til, at udkørslen fra den nye grusgrav bliver gennem den tømte grusgrav og videre ud på Koledhusvej, lige der hvor Lars og Anya Jensen bor.

Hvornår slutter det?

Sagen er ikke endelig afgjort, for Lars og Anya Jensen har klaget over tilladelsen til at lastbilerne må køre ud gennem den gamle grusgrav. Klagemyndighed i den slags sager er Vejdirektoratet, og de træffer den endelige afgørelse senere på foråret.

- Vi havde virkelig glædet os til at der blev ro igen, siger Lars Jensen, der selv har boet i huset i 25 år.

- Men da det så ud til, at de beholder udkørslen lige her ved vores hus, så spurgte vi: Får det aldrig ende, siger Lars Jensen.

Hvis resultatet af sagsbehandlingen bliver, at NCC får tilladelse til at køre ud langs skellet til Lars Jensens hus, kan ingen svare på, hvornår trafikken med lastbiler stopper. NCC har tilladelse til at grave 50.000 -200.000 kubikmeter sand, sten og grus op pr. år, men ingen ved, hvor stor efterspørgslen på gruset bliver. Kommer der for eksempel gang i byggeriet af Femernforbindelsen, kan det gå hurtigt med at tømme grusgraven. Kommer der ikke gang i så meget vejarbejde, kan der gå mange år.

- I tilladelsen til at bruge udkørslen her ved os, har de argumenteret med, at den nye grusgrav kun er ni hektar. Det er også rigtigt nok, men vi aner jo ikke hvor mange år det vil tage at tømme den, siger Lars Jensen.

Rutchebanetur

Selve sagen om tilladelsen til den nye grusgrav har også været lidt af en rutchebanetur for Lars og Anya Jensen.

På et tidspunkt var kommunen nemlig ikke indstillet på at give tilladelse til at lastbilerne måtte køre gruset fra den nye grusgrav gennem den gamle til Koledhusvej.

Men NCC overbeviste myndighederne om, at det var den rigtige måde at gøre det på. Den nye grusgrav ligger godt nok helt ud til Anhof Alle. Men hvis der skal laves en vej op fra den dybe grusgrav til Anhof Alle bliver man nødt til at bruge en del af grusgraven til adgangsvejen - der skal bruges godt med plads, for en tungt lastet lastbil kan jo ikke køre meget stejlt op fra den dybe grusgrav til vejen.

Undervejs i sagen har der været kontakt mellem familien Jensen og NCC om et muligt køb af familiens hus. Men den løsning blev ikke til noget.

Så nu krydser Lars og Anya Jensen fingre for, at deres klage får medvind i Vejdirektoratet.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.