Lægeforeningen er på kollisionskurs med Region Syddanmark. Den anbefaler at udbygge Nyborg Sygehus frem for at lukke det

Nyborg: Nyborg Kommune og protestgruppen mod lukningen af Nyborg Sygehus, får nu hjælp fra Lægeforeningen i Region Syddanmark.

Regionens læger fraråder ud fra en lægefaglig vurdering at lukke Nyborg Sygehus.

Det er det eneste lukningstruede sygehus i regionen, som foreningen direkte advarer imod at lukke.

Tværtimod anbefaler lægerne, at regionen øger aktiviteten på sygehuset, og det kan gøres for relativt beskedne midler, skriver Lægeforeningen i sit høringssvar.

Foreningen anerkender, at det nye supersygehus i Odense vil være velegnet til avancerede og specialiserede behandlinger.

- Men der er stadig behandlinger, der egner sig til at blive varetaget på mindre selvstændige sygehuse, og efter vores opfattelse er Nyborg sådan et sted. Der udføres i dag en række ortopædkirurgiske, karkirurgiske samt organkirurgiske dagsindgreb med støtte fra anæstesilægerne i Svendborg. Derudover er der en moderne radiologisk afdeling, der tilmed har "drop in-tilbud", der bruges af de lokale praktiserende læger. Endelig er der et biokemisk laboratorium, hvor lokale læger kan få analyseret enkle blodprøver. I stedet for at lukke sygehuset, kan vi forestille os at øge aktiviteten for relativt beskedne midler, hedder det i høringssvaret.

Foreningen er også kritisk over for regionens planer om at flytte akutfunktionen i Svendborg til Odense, fordi det ikke er undersøgt, hvor ofte de medicinske patienter har behov for at blive tilset akut af en kirurg.

Desuden mangler der et regnestykke for, hvad det koster at fragte patienterne til Odense.

Store flytteomkostninger

Endelig nævner lægeforeningen, at der er store udgifter forbundet med at flytte de foreslåede funktioner fra Nyborg til Svendborg (cirka 20 millioner).

Derimod mener Lægeforeningen, at der er god fornuft i at flytte fødeafdelingen fra Svendborg til Odense. De praktiserende læger i Nyborg har endnu ikke afleveret deres høringssvar, men det har deres kolleger i Kerteminde, og herfra opfordres der også til at bevare Nyborg Sygehus.

- Vi henviser dagligt patienter til undersøgelser på røntgenafdelingen. Der er kort ventetid, høj kvalitet og udtalt service. Vores patienter er meget glade for Nyborg og ikke mindst for den lette adgang til parkering i modsætning til Odense, skriver de praktiserende læger fra Kerteminde.

De advarer også imod øgede udgifter til patienttransport, hvis sygehuset lukkes.

Også medarbejderne på regionens sygehuse, der er repræsenteret i det såkaldte Hovedudvalg, advarer mod, at undervurdere de øgede udgifter, som en lukning i Nyborg, fører med sig.

- I sparekataloget er der eksempelvis afsat en million kroner til flytning af røntgen- og skanningsapparatur fra Nyborg til Svendborg. Ifølge de firmaer, der skal flytte apparaturet, er prisen imidlertid mindst 1,6 millioner kroner, hedder det i høringssvaret.

  • Rasmussen_Ole_Frank_(2015)_018

    Af:

    Pt: Journalist på Fyens Stiftstidendes Nyborg-redaktion. Journalist på Fyens Stiftstidendes erhvervsredaktion fra 1997-2001. Redaktør samme sted fra 2001-2014. Tidligere souschef på Fyens Stiftstidendes samfundsredaktion og lokalredaktør på Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende i Nyborg. Diplomuddannelse i digital journalistik. Bosiddende i Nyborg. Gift. Medudgiver af det lokaljournalistiske satirske skrift Bæltsprutten, der er udkommet siden 1976. Fritidsinteresser: Løb, mountainbike og spinning.

Mere om emnet

Se alle
1
Talsmand for protestgruppe: Blandede følelser efter borgermøde

Talsmand for protestgruppe: Blandede følelser efter borgermøde

1
13.000 underskrifter: Se alt om stort sygehus-møde i Nyborg

13.000 underskrifter: Se alt om stort sygehus-møde i Nyborg

Protestgruppe: Opgiver bustur til Vejle i sygehussag

Protestgruppe: Opgiver bustur til Vejle i sygehussag