- Marinehjemmeværnets kutter stødt tidligt søndag morgen på grund ved Slipshavn.

Grundstødningen afstedkom et mindre olieudslip, men beredskabschefen vurderede, at udslippet var af så ubetydeligt omfang, at det ikke kunne betale sig at iværksætte en opsugning af olien.