Traditionen tro er der lotteri med en fin kunstgevinst, når Østfyns Kunstforening holder generalforsamling.

Foreningen holder sin ordinære generalforsamling søndag den 23. januar kl. 15 i Anders Draghes Gaard.

Både formand Erik Kleding og næstformand Hanne Mathiasen er på valg. Erik Kleding vil gerne tage en tørn mere i bestyrelsen, mens Hanne Mathiasen ikke ønsker genvalg.