Kolonihavehusene langs Nyborg Vold får lov at blive liggende. Men alle ulovlige terrasser og broer skal rives ned - også lystfiskernes

Nyborg: Ejerne af kolonihavehusene på Nyborg Vold kan ånde lettede op - deres huse får lov til at blive stående.

Det blev udgangen på et møde i sidste uge mellem Nyborg Kommune og Kulturstyrelsen.

Parterne mødtes for at diskutere problemerne med de mange ulovlige anlæg på Nyborg Vold, som Kulturstyrelsen er blevet opmærksomme på i forbindelse med kommunens bestræbelser på at få fæstningsanlægget optaget på Unescos Verdensarvsliste. Fæstningsanlægget og slottet blev fredet i 1918, og i princippet er alle bygninger og anlæg, der siden er blevet opført, ulovlige og skal fjernes.

På mødet accepterede Kulturstyrelsen imidlertid kommunens påstand om, at kolonihaverne og kolonihavehusene langs voldgraven er en del af Nyborgs nyere historie og således værd at bevare, fremgår det af mødereferatet. Kommunen måtte dog love, at man ikke vil tillade, at kolonihavehusene udvikler sig til regulære sommerhuse med el, vand og toilet indlagt.

Kulturstyrelsen stod til gengæld urokkeligt fast på, at selve voldskrænterne og brinkene ned til voldgraven skal fremstå i samme form, som dengang de tjente til at holde fjenden fra livet, fremgår det af mødereferatet.

Det kan få ganske stor betydning for de kolonihaver, der ligger på den nordlige og ret så stejle voldskrænt langs Sygehusgraven.

Flere kolonihaveejere har nemlig gravet plateauer ind i volden og anlagt solterrasser for at kompensere for den ellers ubrugelige og stejle vold-have. Men disse forhold skal der rettes på. Der skal fyldes jord på, så voldskrænten igen fremstår i sin oprindelige form. Det samme gælder de mange små broer og platforme, der hviler på pæle rammet ned i voldgraven - de skal rives ned.

Ellers har Nyborg ingen chance for at få fæstningsanlægget optaget på verdensarvslisten, fastslås det i mødereferatet.

Det betyder også, at Nyborg Sportsfiskerforening skal i gang med at rive den store fisketerrasse ned, som foreningen opførte sidste år uden Kulturstyrelsens godkendelse. Det samme gælder den lille fiskebro, som foreningen i mange år har brugt til sine handicappede medlemmer - den skal også væk.

  • Journalist portræt

    Af:

    Medlem af Dansk Journalistforbund, ansat som journalist på Fynske Mediers bladhus i Kerteminde. Tidligere ansat på Nyborgbladet, Fyns Amts Avis i Nyborg, Stiftstidende i Ringe og Nyborg.