fakta
Kommunekemi (KK) - den største miljøvirksomhed i Danmark. Fabrikken, som er ejet af landets kommuner, destruerer farligt affald.

2001 - Ny risikobekendtgørelse fra Miljøministeriet fastslår, at virksomheder, der håndterer særligt farlige stoffer, skal beskrive risikoen for større uheld i en sikkerhedsrapport.

November 2007 afleverer KK sin rapport til myndighederne.

August 2008 - Miljøcenter Odense, Arbejdstilsynet og Nyborg Kommunes beredskabsafdeling godkender sikkerhedsniveauet på KK.

Mere om emnet

Se alle

Myndigheder blåstempler KK