Kulturstyrelsen står fast på, at den lille gravhøj i Teglværksskoven er et fredet fortidsminde. Vanvittigt lyder det fra beboernes talsmand

Nyborg: I årevis har de 130 husstande i villakvarteret Strandparken i Nyborg døjet med en tiltagende larm fra motorvejen.

Strandparken er særlig ramt, fordi kvarteret kun er beskyttet af en støjskærm, der ikke giver samme effektive beskyttelse som den støjvold, der ellers er anlagt langs motorvejen gennem Nyborg.

Grunden til at støjvolden på en 300 meter lang strækning er afløst af støjskærmen, er en lille gravhøj i Teglværksskoven. "Høj" er måske et stort for til den lille forhøjning i landskabet, som de fleste nok ville overse på en spadserertur gennem skoven.

Men gravhøjen er fredet og beskyttet af en afstandszone, inden for hvilken der ikke må bygges - heller ikke en støjvold. Derfor den flade støjskærm - den kan lige sniges ind mellem zonen og motorvejen.

Beboerne mener imidlertid ikke, at der er tale om en gravhøj - snarere en jordbunke fra besættelsestiden. Og flere bysbørn har støttet den teori, fordi de kan huske fra deres barndom, at tyskerne rent faktisk gravede ret præcist på dette område.

Derfor har beboerne bedt om at få gravhøjen undersøgt nærmere - men det afviste Kulturstyrelsen kategorisk på mødet med Nyborg Kommune i sidste uge, hvor gravhøjen igen var på dagsordenen.

Begrundelsen er præget af noget besynderlig logik - for som der står i mødereferatet: - SLKS (Kulturstyrelsen, red.) foranstalter kun undersøgelser af fredede fortidsminder i tvivlstilfælde og er ikke i tvivl om, at der ved Nyborg er tale om en gravhøj.

"Tyndbenet"

Den argumentation imponerer ikke just beboerne i Strandparken, der kalder resultatet af mødet for "skuffende" og "tyndbenet".

- Det er fuldstændigt vanvittigt. Jordbunken står i vejen for, at 130 husstande kan få et tåleligt støjniveau. Faktum er, at man i dag ikke ville kunne få ibrugtagningstilladelse til et nybygget hus i Strandparken på grund af støjen fra motorvejen. Men Kulturstyrelsen vil end ikke foretage en lettere undersøgelse af jordbunken, selv om kommunen vil betale - man afviser os bare med en arrogant bemærkning, mener beboernes talsmand Johan Pohlmann, der foreslår, at alle husstande nu skal kræve deres ejendomsvurdering sat ned på grund af støjen. Af Henrik Mohr

  • Journalist portræt

    Af:

    Medlem af Dansk Journalistforbund, ansat som journalist på Fynske Mediers bladhus i Kerteminde. Tidligere ansat på Nyborgbladet, Fyns Amts Avis i Nyborg, Stiftstidende i Ringe og Nyborg.