Kold skulder til Nyborg i sag om motorvejsstøj

Daværende trafikminister Hans Christian Schmidt (til venstre) ses her sammen med blandt andre borgmester Kenneth Muhs under et besøg i Nyborg, hvor han fik lejlighed til at se nærmere på de udskældte støjskærme. Arkivfoto: Kim Rune

Kold skulder til Nyborg i sag om motorvejsstøj

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Over 1300 husstande i Nyborg er belastet af støj for motorvejen. Det er næsten en fordobling på fem år. Alligevel har Vejdirektoratet ingen planer om nye tiltag, der kan afhjælpe problemet.

Nyborg: Peter Boesen er glad for at bo i Strandparken, men støjen fra motorvejen kunne han godt være foruden. Et problem, der har vokset sig større år for år i takt med antallet af biler, der kører forbi.

- Sommerferieperioden er særlig slem, og det er jo ellers det tidspunkt, hvor man gerne vil slappe af i sin have. Men problemet er også udtalt, når vinden kommer fra vest, når det er koldt eller en kombination af de to ting, fortæller han.

Man behøver dog langt fra at bo i Strandparken for at være generet af støjen fra motorvejen. Den seneste opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at antallet af støjbelastede boliger i Nyborg er vokset fra 752 i år 2012 til 1312 i år 2017.

Eller sagt med andre ord: På blot fem år er antallet af familier i Nyborg by, der oplever en belastning over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel, næsten fordoblet.

Både lokalpolitikere og almindelige borgere har forsøgt at presse på for at finde en løsning, og i efteråret 2016 tog daværende trafikminister Hans Christian Schmidt (V) imod en invitation om at besøge Nyborg, så han kunne mærke støjen på sin egen krop.

Blandt andet fik han lejlighed til at inspicere de eksisterende støjskærme ud for Majsvej og Risvej, der flere steder slår revner. Egentlige løfter kom han dog ikke med ved den lejlighed, og i et nyt notat om støjen i Nyborg slår Vejdirektoratet fast, at man ikke har nogen konkrete planer om at skifte støjskærmene ud eller opsætte supplerende skærme.

Den sidste del af motorvejsstrækningen frem til Storebæltsbroen er ejet af Sund & Bælt, men også her er kassen lukket i, fremgår det af notatet, der indgår som en del af Vejdirektoratets kortlægning af støjen i hele landet.

Kampen fortsætter

På kommunens opfordring har man blandt andet set nærmere på den udskældte støjskærm, men konklusionen er nedslående set fra Nyborgs perspektiv: "Vejdirektoratet har undersøgt skærmen, som vurderes at have en acceptabel vedligeholdelsestilstand, hvorfor der ikke umiddelbart er planlagt nogle yderligere tiltag i forhold til renovering. Der er tale om en ældre skærm, der naturligvis ikke fremstår som ny", hedder det blandt andet.

Målingerne viser, at skærmens evne til at isolere lyd er bedre end på en moderne støjskærm i samme højde. Det altdominerende problem er den lyd, der kastet hen over. Derfor har det ikke den store betydning, om skærmen - som nu - er udført i træ eller i aluminium, men derimod højden af skærmen, konkluderes det i notatet.

- Man siger, at skærmen virker efter hensigten, men at man selvfølgelig ville have konstrueret den højere i dag. Dermed erkender man jo, at skærmen er bygget for lav. Det er utrolig skuffende, at man på den måde giver os en kold skulder og efterlader indtrykket af, at der er lukket for al yderligere dialog. Det betyder dog ikke, at vi opgiver kampen af den grund, forsikrer Peter Boesen, der er en del af motorvejs-støjgruppen i Nyborg Nord.

Ud over Strandparken omfatter det beboerne i Skovparken og på Majsvej.

"Uacceptabelt"

I Skovparken er grundejerforeningens formand, Flemming Hansen, heller ikke imponeret over Vejdirektoratets konklusioner.

- Der er ikke den lydhørhed, som vi kunne ønske os. Når det er sagt, så er vi ikke lige så afhængige af, at der kommer en ny og højere støjskærm. Vores støjproblem blev først aktuelt igen, da man lagde et nyt slidlag på for cirka to år siden i stedet for en ny støjdæmpende belægning, som var det, der var lagt op til fra Vejdirektoratets side. Det har givet en markant forværring af problemet lige fra dag ét, fortæller han.

I et officielt høringssvar betegner Nyborg Kommune det som "uacceptabelt", at man ikke har valgt at udskifte det støjdæmpende lag, der efterhånden har mistet sin effekt. Samtidig peger man på, at trafikmængden - og dermed også støjproblemerne - må forventes at vokse de kommende år.

"Kommunen finder det derfor ikke acceptabelt, at vejdirektoratet i forslaget til støjhandlingsplanen reelt har nedprioriteret indsatsen for reducering af trafikstøj fra motorvejen i Nyborg. Dette gælder både i form af forhøjelse af støjskærme og etablering af støjreducerende belægning," hedder det i svaret.

Vejdirektoratets nye støjhandlingsplan for statens veje træder i kraft senest den 18. juli og gælder frem til 2023.

Kold skulder til Nyborg i sag om motorvejsstøj

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce