Juridisk skoleridt om Slude-udstykning

Striden står om arealet indrammet med rødt. Indsat principskitse over, hvordan de 10 sommerhuse tænkes placeret. Grafik: Gert Ejton og Cowi

Juridisk skoleridt om Slude-udstykning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ønsket om 10 sommerhuse på en mark ved Slude Strand udløser paragraf-rytteri

SLUDE STRAND: Sommerhusejerne i enklaven "Guldkysten" ved Slude Strand skal ikke regne med at få erstatning, hvis myndighederne giver grønt lys til et nyt sommerhusområde på nabo-marken.

Den vurdering kommer fra Lars Ramhøj, der er lektor ved Landinspektørstudiet på Aalborg Universitet. Han er en af de eksperter, Nyborg Kommune har bedt om en redegørelse, inden politikerne siger endeligt ja eller nej til lokalplanen for de ti omstridte sommerhus-grunde ved Slude Strand.

Den omstridte servitut

Sommerhusejerne i Guldkysten betalte i sin tid en stor overpris for grundene mod at få en servitut på, at der ikke måtte bygges på nabomarken.

Men af et notat i sagen fremgår det, at han er ikke i tvivl om, at en lokalplan godt kan fjerne en tilstandsservitut, som der her er tale om.

Lars Ramhøj kan dog ikke udelukke, at kommunen kan være erstatningspligtig overfor naboejerne. Han gør dog opmærksom på, at naboerne i så fald skal kunne gøre et økonomisk tab gældende overfor kommunen.

Af notatet fremgår, at Lars Ramhøjs umiddelbare opfattelse er, at forudsætning for at fremsætte erstatningskrav ikke er til stede i den her sag.

Ejeren af marken, Niels Kildegaard, har bedt Nyborg Kommune lave en lokalplan for en udstykning.

Det sker med baggrund i den gamle byplanvedtægt for Ørbæk Kommune. Så nu indgår marken i kommuneplanen som et område, der kan udstykkes til sommerhuse.

Først afviste politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune, der i dag har planmyndigheden, at fremsætte et lokalplanforslag. Der er med de nye udstykninger sommerhuse nok i området, lød argumentet.

Men Naturklagenævnet har siden fastslået, at Nyborg Kommune, der nu har planmyndigheden, skal lave et lokalplanforslag.

Sådan ét er efter endt høring nu tilbage i udvalget med tilhørende indsigelser.

Opgaven er nu: Skal politikerne anbefale lokalplanforslaget overfor byrådet eller forkaste det på baggrund af indsigelserne?

Den beslutning kræver et højere juridisk skoleridt, hvor advokater og eksperter med særlig forstand på retsforhold omkring fast ejendom er taget med på råd.

Går rettens vej

Grundejerforeningen Guldkystens medlemmer lægger i deres indsigelser ikke skjul på, at siger politikerne ja til lokalplanen, så er de klar til at gå rettens vej for at bevare servitutten. Sådan sikrede grundejerne sig midt i 70'erne, at den pågældende mark ikke blev udstykket.

Skulle det i grundejernes øjne værste ske, at de denne gang ikke får medhold i retten, så er de parate til også at søge erstatning, fordi de opfatter det som ekspropriering, hvis lokalplanen sløjfer servitutten.

Juridisk skoleridt om Slude-udstykning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce