Efter en travl sommer i Nyborg Marina er Jens Kimer parat til at give stafetten videre. Der er 71 ansøgere til den ledige stilling.

Nyborg: Nyborg Marina er i fuld gang med et hamskifte af de helt store. Nye klubhuse, et nyt havnekontor, en renovering af havnepromenaden og et opvarmet multibassin er blot nogle af elementerne i den gennemgribende istandsættelse for cirka 100 millioner kroner.

Havnefogedens mange opgaver

Det kræver sin mand, eller kvinde, at være havnefoged. Hovedopgaverne tæller blandt andet ansvar for drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger - herunder tilsyn.Som havnefoged har man også ansvaret for sikkerhed og regelsæt på havnen, ligesom man skal agere myndighed, når situationen kræver det.

Med til jobbet hører udlejning af bådepladser og opkrævning af afgift fra sejlere. Der skal være styr på regnskaber, budget, økonomistyring og andre administrative opgaver, og så skal man medvirke til at fremme fællesskaber mellem de mange interessenter på havnen.

Midt i det hele søger Nyborg Kommune nu aktivt efter en ny havnefoged med ansættelse hurtigst muligt. I foråret 2017 måtte Annette Ingemann Thomsen sige sit job op efter længere tids sygdom, og i hendes sted trådte afdelingsleder Jens Kimer-Jørgensen fra Teknisk Afdeling på rådhuset. Hans midlertidige ansættelse som havnefoged blev forlænget hen over sommeren, hvor der traditionelt er ekstra meget at lave på lystbådehavnen. Men nu er tiden altså kommet til at finde en fast afløser på posten.

- Det er et rigtig godt job, men jeg kunne bedre lide min gamle stilling, hvor jeg havde ansvaret for både, park, vej og natur samt marinaen. Samtidig er der behov for, at vi får ansat en havnefoged med maritim baggrund, og det har jeg ikke. Du må spørge andre om, hvordan jeg har klaret mig. Jeg har da ikke fået alt for meget skældud, fortæller Jens Kimer-Jørgensen om årsagen til, at han har valgt at slå stillingen op.

Fristen for at søge var 2. oktober, og der er i alt indkommet 71 ansøgninger, oplyser Jens Kimer-Jørgensen, der da også på forhånd oplevede stor interesse for stillingen med nærmst daglighenvendelser fra mulige ansøgere.

Den fungerned ehavnefodged oplyser, at da Annette Ingemann Thomsen blev ansat i sin tid, modtog kommen omkring 80 ansøgninger..

Arbejdsulykke førte til fyring

Annette Ingemann Thomsen tiltrådte stillingen i 2014, efter at hendes forgænger, Henrik Bo Jepsen, blev fyret som direkte følge af en arbejdsulykke med havnens bådelift. Nyborg Marina, der blev kåret til årets lystbådehavn af Danske Tursejlere i 2016, råder over cirka 600 pladser og har cirka 6000 gæstesejlere om året. Dertil kommer en mindre fiskeri- og erhvervshavn samt - ikke mindst - syv søsportsklubber, der sammenlagt repræsenterer omkring 800 medlemmer.

Havnefogedens primære opgave bliver at yde service for brugere og gæster på havnen, at skabe en velfungerende drift og at bidrage til udviklingen af området, fremgår det af stillingsopslaget. Projektansvaret for den store ombygning er dog placeret et andet sted, nemlig hos kommunens tekniske afdeling, understreger Jens Kimer-Jørgensen.

- Men selvfølgelig kan der opstå mange spørgsmål undervejs, og her er det vigtigt, at man som havnefoged ikke føler, at man skal kunne svare på dem alle sammen. Ellers risikerer det at blive for meget, tilføjer han.

Ud over en maritim baggrund leder man efter en person, der blandt andet evner at udøve synlig og anerkendende ledelse, som er åben og god til at kommunikere - både i tale og på skrift - som behersker det tyske og engelske sprog, og som er i stand til at arbejde selvstændigt. Ud over havnefogeden er der ansat tre havneassistenter og en kontorassistent på deltid på havnekontoret i Nyborg.

Nu skal de 71 ansøgninger gennemgås, og det er i stillingsopslaget oplyst, at der stiles efter ansættelsesamtaler i løbet af uge 41, altså i næste uge.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Mere om emnet

Se alle
1
Nyborg Marina fortsætter fremgangen

Nyborg Marina fortsætter fremgangen