Jægere kræver mere ligestilling

Torben Pedersen træner ofte med sine to hunde Rocky og Saxo - bare ikke i og omkring Nyborg, for her sidder Nyborg Jagtselskab og Hjulby Mose Jagtselskab på jagtretten, og de vil ikke have hundetræning på deres arealer.

Jægere kræver mere ligestilling

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er forskelsbehandling, når Nyborg Jagtselskab ikke længere skal betale for at gå på jagt på kommunal jord, mener jægere

Der er 1100 jægere i Nyborg Kommune organiseret i ni jagtforeninger, men det er en lille forening med 20 medlemmer i Nyborg Jagtselskab, der fast driver jagt på størstedelen af Nyborg Kommunes jagtarealer. Og det tilmed gratis.

Det er især det sidste, der falder en del jægere i kommunens øvrige jagtforeninger for brystet. For mens det hidtil kun har affødt en smule småsnak i krogene, at et selskab i årevis har siddet på det meste af den kommunale jagtjord, så blev det for meget for nogle af de øvrige jægere, da Nyborg Jagtselskab søgte om at få det hele gratis og fik det. To jægere har uafhængig af hinanden klaget over beslutningen, men Teknik- og Miljøudvalget har fastholdt, at selskabet fortsat fritages for jagtleje på størstedelen af selskabets jagtarealer.

Dog har klagen medført, at området ved Hjulby Mose fremover skal deles mellem alle ni jagtforeninger i kommunen og ikke som hidtil mellem Nyborg Jagtselskab, Nyborg Strandjagtforening og Nyborg Jagtforening.

Ingen steder at træne

Da udvalget træf beslutningen om at fritage foreningen for leje i maj skete det med henvisning til, at arealet på samlet 159 ha ikke har nogen nævneværdig jagtværdi. Man lagde samtidig vægt på, at foreningen som modydelse inviterer nye jægere med på jagt og i øvrigt udbreder kendskabet til jagt og naturpleje.

Begge dele mener Torben Pedersen fra Vindinge er usandt.

- Jeg kan ikke se, hvorfor der skal gøres forskel på kommunens jægere. Jeg har stået på Nyborg Jagtselskabs optagelsesliste i over 25 år, og jeg har været inviteret med på jagt een eneste gang for godt 12 år siden.

- Selskabet bestemmer helt selv, hvem de inviterer med på jagter. Og når de siger, at de inviterer nye jægere med, er det direkte usandt, siger Torben Pedersen, der i juni skrev et brev til kommunen om, at han da også gerne ville have et kommunalt areal stillet vederlagsfrit til rådighed blandt andet til træning af jagthunde.

Det fik han afslag på.

Også Poul Christiansen fra Nyborg har skrevet til Nyborg Kommune som reaktion på, at Nyborg Jagtselskab er blevet fritaget for jagtleje.

Han undrer sig over, at man på den måde indirekte giver et tilskud til en forening i kommunen, og tilmed en forening, hvor hele byrådet er æresmedlemmer.

- Det må da være kommunens opgave at sørge for, at alle jagtforeninger har lige muligheder på kommunens arealer, fremfører han.

En udløber af brevene fra de to jægere er blevet, at byrådsmedlemmer ikke længere er æresmedlemmer af Nyborg Jagtselskab, ligesom skovfogeden i Nyborg Kommune ikke længere er fast medlem af bestyrelsen.

Fyens Stiftstidende følger op på sagen i næste uge blandt andet med Jagtrådets kommentarer.

Jægere kræver mere ligestilling

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce