Ingen udsigt til oprensning af Lynfrosten

Tjærekompagniets fabrikker på Nyborg Lynfrost-grunden har efterladt tonsvis af gift og tjærerester. Men der er ikke udsigt til, at skidtet fjernes.

Ingen udsigt til oprensning af Lynfrosten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Region Syddanmark har rigtig mange giftgrunde og ikke så mange penge til at rense op for. Region Syddanmark har flere tusinde giftgrunde at tage sig af.

Nyborg: Der er ikke udsigt til at giften under Nyborg Lynfrost bliver fjernet foreløbig. Det er den korte udgave af ret langt brev, som Region Syddanmark har sendt til Nyborg Kommune.

Planerne om butikscenter på grunden og forureningen under grunden blev et emne under valgkampen for nogle måneder siden, og derfor har Nyborg Kommune bedt regionen om en status.

Regionens kontor for Miljø og Råstoffer slår fast, skal regionen koncentrere sig om forurenede områder, hvor der er særligt værdifuldt grundvand, hvor anvendelsen af giftgrunden er særlig følsom. Som for eksempel, hvis der ligger en daginstitution på grunden, hvor der er internationale beskyttelsesområder eller hvor overfladevand kan blive påvirket.

"Lokaliteten Storebæltsvej ligger ikke på et areal med følsom arealanvendelse eller i et område med værdifuldt grundvand eller i et internationalt naturbeskyttelsesområde", skriver regionen til Nyborg Kommune.

Tilbage er kun spørgsmålet om forurening af overfladevand. Og ikke en gang, hvis det skulle vise sig, at der er risiko for at overfladevandet forurenes, er der udsigt til at giften under Lynfrosten fjernes. I så fald vil "en eventuel indsats vil være målrettet sikring af recipienten og dermed med en vis sandsynlighed blive iværksat nedstrøms kilden til jordforureningen". Altså vil man sikre forureningen mod at løbe ud i fjorden, men altså ikke ved at fjerne kilden til forureningen.

Regionen skriver dog, at det står kommunen frit for selv at betale for undersøgelser og for at fjerne forureningen, men det kommer næppe på tale, for det er et projekt til mange millioner kroner.

- Hvor barskt det end kan lyde, så må vi lade de forureninger ligge, der ikke truer grundvandet eller indeklimaet, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for miljøudvalget i regionen til DR Fyn.

Folk fra regionens Teknik og Miljøudvalg mødes i øvrigt med Nyborgs Teknik- og Miljøudvalg mandag angående Nyborg Lynfrost-grunden.

SF: Flere penge

Alene Region Syddanmark kender til 4700 forurenede grunde, og der er mistanke om alvorlig forurening mindst lige så mange andre steder.

SF har foreslået, at staten opretter en "renjordsfond" på en milliard kroner for at få mere gang i oprensningen af giftgrunde. I Region Syddanmark ligger i øvrigt en af de aller-værste, nemlig giftdepoterne efter Grindstedværket, hvor Danmarks Tekniske Universitet og Miljøstyrelsen har påvist, at der årligt siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å hvert år.

Ingen udsigt til oprensning af Lynfrosten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce