Kommunen vil ikke give dispensation til Nyborg Friskole. Der skal være ventilation til at sikre ordentlig luft i klasselokalerne, mener politikerne. Skolen får dog et år til at få ventilationen på plads.

Nyborg: Politikerne i Nyborg vil ikke give dispensation fra bygningsreglementet, når Nyborg Friskole skal indrette klasselokaler i det tidligere menighedshus ved den katolske kirke på Vindingevej i Nyborg. Skolen har købt såvel kirke som menighedshus.

Friskolen har søgt om at slippe for kravet om mekanisk ventilation med forvarmning, og i stedet har de foreslået at montere et såkaldt "Inklimeter", der måler CO2 indholdet i luften i klasselokalerne og tydeligt markerer, hvornår det er tid til en udluftning. Skolen har ansøgt om dispensation, fordi man ellers bliver nødt til at bygge et helt nyt ventilations-anlæg ind i den i øvrigt ret nye menighedsbygning. Og det bliver dyrt.

Kommunens forvaltning mener ikke, der er argumenter for at give dispensation:

"Bestemmelsen i bygningsreglementet skal sikre et godt og sundt læringsmiljø for eleverne og et tilsvarende arbejdsmiljø for lærere, hvorfor der generelt ikke bør gås på kompromis med kravet om mekanisk ventilation", skriver forvaltningen i sagen til politikerne.

Beslutningen på det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget blev at give en tidsbegrænset dispensation til skolen på et år. I det år skal skolen montere en alarm, der fortæller lærere og elever, når CO2-niveauet i luften bliver for høj

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.