Hovedvej er øm tå for nyt boligområde i Ullerslev

Landskabsarkitekt Birgitte Fink havde taget turen fra det midtsjællandske for at dele ud af sine overvejelser om det fremtidige boligområde i Ullerslev. Foto: Kasper Riggelsen

Hovedvej er øm tå for nyt boligområde i Ullerslev

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I løbet af de næste 20-25 år skal der bygges op mod 300 nye boliger langs Kertemindevej i Ullerslev. I denne uge inviterede kommunen til det første af en række borgermøder om sagen. Bekymringen samler sig især om, hvordan skolebørnene skal komme sikkert over Odensevej.

Ullerslev: I årevis har diskussionen bølget frem og tilbage. Ullerslev by ligger godt placeret i forhold til Odense og det nye supersygehus og har derfor udsigt til at vokse i de kommende år. Spørgsmålet er bare i hvilken retning.

Så sent som på et vælgermøde i efteråret gjorde Udvikling Ullerslev et forsøg på at overbevise politikerne om, at et område nord for Kaliffenlund er det bedst egnede. Det lykkedes ikke, og i stedet fastslår den nye kommuneplan, der blev vedtaget i december sidste år, at den fremtidige byudvikling skal ske langs Kertemindevej nord for byen.

Det var også udgangspunktet, da kommunen i denne uge inviterede til det første i en række borgermøder om emnet. Her tog landskabsarkitekt Birgitte Fink de 25 deltagere med ud på en gåtur i området for at fortælle om de foreløbige tanker bag. Og for at give dem en fornemmelse af det areal, som den kommende helhedsplan skal dække.

- Hvis I bevæger jer helt derud, bygger I oven på en gammel losseplads, kom det prompte fra en af de fremmødte, da arkitekten havde peget i retning mod et grønt bælte, der løber nord for byen.

- Der er blevet deponeret mange mærkelige ting gennem årene, lige fra malerbøtter til gamle biler, bemærkede han, mens flere af de øvrige deltagere nikkede anerkendende, og andre gøs ved tanken.

Den del er der dog taget hånd om, forsikrer Jesper Larsen fra kommunens tekniske forvaltning, der deltog i mødet. Arealet skal ikke bebygges, men i stedet udlægges som en grøn bufferzone.

Derudover er alt i spil, når det handler om indretningen af det nye boligområde, understregede hans kollega Anne Nissen på mødet. Derfor er det heller ikke givet, at der bliver tale om 300 boliger, sådan som kommuneplanen lægger op til.

- Men vi forestiller os under alle omstændigheder en blanding af parcelhuse og rækkehuse, tilføjede hun.

Lange udsigter
Nyborg Kommunes tekniske forvaltning forventer at have et forslag til en helhedsplan for området klar til politisk vedtagelse efter sommerferien. Derefter skal kommunens folk i gang med at udforme en lokalplan, som også skal have grønt lys fra politikerne. Det vil tage yderligere et år, og først derefter kan selve byggemodningen begynde.Inden da er der også en anden mindre detalje, der skal klares. Jorden er i dag privatejet, men kommunen forventer at købe op. I forvejen ejer Nyborg Kommune Højvangen, som står tom og er i dårlig forfatning. Det kan blive aktuelt at rive den ned og inddrage arealet til ny bebyggelse.

I alt kan der gå mellem 20 og 25 år, før det nye område er helt bebygget. Til den tid vil Ullerslevs befolkning være vokset med cirka 10 procent i forhold til i dag.
Cirka 25 personer deltog i borgermødet, der blev indledt med en gåtur i området og sluttede i det lokale forsamlingshus. Foto: Kasper Riggelsen
Cirka 25 personer deltog i borgermødet, der blev indledt med en gåtur i området og sluttede i det lokale forsamlingshus. Foto: Kasper Riggelsen

Forslag om bro eller tunnel

Beboernes bekymring samler sig dog først og fremmest om trafikken til og fra de nye boligområder, fremgik det af borgermødet. Første etape blive formentlig en udstykning i sydøstlige hjørne af projektområdet, det grænser ned til Hasselvænget, Pilevænget og Humlevænget.

Både landskabsarkitekten og kommunens folk udstedte noget nær en garanti for, at trafikken ikke vil blive ledt den vej.

- Fint, så kan jeg roligt gå hjem igen, lød det fra en lettet Christian Dong.

I stedet lagde landskabsarkitekten op til en ny rundkørsel på Kertemindevej, der skal føde den nye bebyggelse på begge sider af vejen. Odensevej udgør dog et langt større problem, som der skal findes en løsning på, erkendte Birgitte Fink.

- Hovedvejen er virkelig en akilleshæl, både når det handler om en sikker vej til og fra skole og i forhold til at binde den gamle og den nye del af byen sammen, fortalte hun.

- Personligt kunne jeg aldrig finde på at bygge et hus i det område, vi her taler om, netop fordi mine børn så skulle krydse Odensevej flere gange om dagen. Det ville jeg ikke have det godt med, sagde Torben Gjeding, der også var klar med et løsningsforslag.

- Vi kan finde ud af at bygge broer for hasselmus, så må vi også kunne finde ud af at lave en bro over Odensevej, bemærkede han.

Andre, som købmand Eggert Christiansen, talte derimod varmt for at videreføre den eksisterende cykelsti langs Kertemindevej og grave en tunnel under hovedgaden.

- Det ville kræve, at man fra kommunens side opkøbte to, måske tre huse på strækning for at få plads til en ordentlig nedkørsel, fortalte han.

Vejret viste sig fra sin bedste side, da deltagerne i borgermødet blev vist rundt. Mødet begyndte samtidig med dagens byrådsmøde, der også var henlagt til Ullerslev. Foto: Kasper Riggelsen
Vejret viste sig fra sin bedste side, da deltagerne i borgermødet blev vist rundt. Mødet begyndte samtidig med dagens byrådsmøde, der også var henlagt til Ullerslev. Foto: Kasper Riggelsen
Spørgelysten var stor, men landskabsarkitekt Birgitte Fink glædede sig samtidig over, at der kom en række nye forslag på bordet, blandt dem ideen om at videreføre den eksisterende cykelsti langs Kertemindevej og bygge en tunnel under Odensevej. Foto: Kasper Riggelsen
Spørgelysten var stor, men landskabsarkitekt Birgitte Fink glædede sig samtidig over, at der kom en række nye forslag på bordet, blandt dem ideen om at videreføre den eksisterende cykelsti langs Kertemindevej og bygge en tunnel under Odensevej. Foto: Kasper Riggelsen

Hovedvej er øm tå for nyt boligområde i Ullerslev

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce