Mens stormen Urd suser videre mod øst, betyder vandstuvningen efter den hårde blæst, at vandet i Nyborg Havn står så højt, at der må pumpes vand fra voldgravssystemet ud i havnen for ikke at skabe oversvømmelser i byen. Det betyder, at Havnegade er spærret i hvert fald frem til midnat tirsdag.

Nyborg: Tre af Nyborg Beredskabs pumper sørger for larmen i Havnegade i Nyborg, som normalt ellers er præget af trafikstøj. Men siden mandag aften ved 20-tiden og i hvert fald frem til midnat tirsdag er den travleste trafikåre gennem Nyborg spærret for biler.

Mens stormen Urd suser videre østpå, er vandstuvningen i de indre danske farvande og altså også Nyborg fjord og havn efter den hårde blæst så voldsom, at det har været nødvendig at pumpe vandet fra voldgravsystemet i Nyborg ud i havnen. Det sker med slanger langt hen over Havnegade, som derfor er lukket for trafik, så længe det pumpes.

Pumpningen er nødvendig for at hindre, at voldgravene går over bredderne og skaber oversvømmelse i Nyborg by.

- Når vandstanden når over 60 centimeter over daglig vande, så lukke det, vi kalder havneklappen, fortæller indsatsleder Nicolai Clausen, der tirsdag har vagten på Havnegade. Havneklappen er slusen ved Havnegade, hvor voldgravsystemet munder ud i havnen.

- Da havneklappen på grund af for høj vandstand lukkede mandag aften, måtte vi ved 20-tiden begynde at pumpe og derfor lukkeHavnegade. Vandstanden har her tirsdag morgen været på en meter over normalen. Prognosen viser, at vi nok bliver nødt til at pumpe frem til midnat, før vandstanden igen er nede på under de 60 centimeter, så havneklappen igen åbner automatisk.

Hjemmeværnsfolk har siden lukningen af Havnegade stået for at regulere trafikken gennem Nyborg, og de kan altså se frem til at skulle være på vagt frem til midnat tirsdag.

Mens det først på formiddagen tirsdag gik ganske fredeligt for sig med at få sendt biler og lastbiler ad andre gader gennem Nyborg, var meldingen, at der var noget pres på i de tidlige morgentimer og en forventning om noget tilsvarnede i løbet af tirsdag eftermiddag.

Bilisterne benytter især Østervoldgade som den korteste omkørsel. Da den gade har parkerede biler i begge sider, kniber det med, at to biler kan passere hinanden på kørebanen. Derfor blev Østervoldgade i dagens løb ensrettet mod øst, mens biler fra Storebæltvej på vej mod vest i stedet ledes gennem Nørrevoldgade for at undgå større, trafikale vanskeligheder.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.

Mere om emnet

Se alle
Nyborgs mest trafikerede vej igen spærret i timevis af vandslanger

Nyborgs mest trafikerede vej igen spærret i timevis af vandslanger