Misbrugsbehandlerne i Nyborg Kommune ser ikke flere hjemløse, men højere husleje gør det svært for socialt udsatte at finde bolig, fortæller lederen.

Nyborg: Den markante stigning i antallet af hjemløse, som en ny rapport har vist, vækker ikke genkendelse på Rusmiddelcenter Nyborg.

Medarbejderne på Nyborg Kommunes behandlingstilbud til borgere, der har problemer med alkohol, stoffer og medicin, møder ofte folk med en ustabil boligsituation, men ifølge leder Helle Strunge har man ikke oplevet en stigning i det sidste par år.

- Nyborg Kommune har hjemløse, men det er mere dem, som bor på sofaerne rundt omkring, altså funktionelle hjemløse. Vi har ingen hjemløse, der sover på gader og stræder, i så fald er de ikke kendte af de opsøgende gadeplansmedarbejdere, siger Helle Strunge, der har forhørt sig blandt sine medarbejdere.

- Mine behandlere oplever ikke, at der er kommet flere med ustabile boligforhold, men de oplever, at det er blevet langt sværere at finde boliger med en husleje, som er til at betale for dem, som vi betegner som socialt udsatte, siger Helle Strunge.

Hun beskriver den typiske hjemløse på rusmiddelcentret, som en person med en kompliceret livssituation, hvor både økonomi, bolig, manglende tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, psykiske lidelser og misbrug som blot nogle eksempler på kompleksiteten.

- Ofte har borgeren brug for en helhedsorienteret indsats, som strækker sig på tværs af fagområder og afdelinger, siger Helle Strunge.

På rusmiddelcentret ser man en del unge "sofasovere", som bor rundtomkring, selv om de stadig har folkeregisteradresse hos forældrene.

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.

Mere om emnet

Se alle
Ingen bekymring over flere hjemløse

Ingen bekymring over flere hjemløse