EU's vandmiljøplaner kan betyde oprensning af grunden under Nyborg Lynfrost. Landets giftgrunde skal prioriteres i 2019.

Nyborg: Forureningen under Nyborg Lynfrost-grunden er ikke søgelyset hos Region Syddanmark for tiden. Det er fordi, der ikke er drikkevand på spil og fordi grunden bruges til erhverv.

Men grunden kan komme i spil alligevel. Geolog Lone Dissing fra regionen oplyser, at man har planer om at undersøge, hvorvidt forureningen ved Storebæltsvej - og en masse andre forureninger - er til fare for overfladevandet og dermed eventuelt for vandet i Storebælt/Nyborg Fjord. Er det tilfældet, kan sagen blive en del af EUs vandplaner.

- Når resultatet af screeningerne foreligger, skal der forhandles økonomi med staten, og derefter skal indsatsen indgå som en del af vandplanerne, skriver hun i en mail til avisen.

Nyborgenseren Karin di Martini har de senere uger researchet energisk i sagen om Nyborg Lynfrost-grunden, og hun har endda fået regionsformand Stephanie Lohse (V) til at forholde sig til sagen. Hun skriver blandt andet:

- Hvis grunden giver anledning til forurening af Storebælt, så vil den indgå i forhandlinger, som regionerne skal have med staten i 2019. Disse forhandlinger drejer sig om, hvilke forureninger, der skal håndteres som følge af de EU Vandplaner, som du referer til. Alle regioner er p.t. i gang med at vurdere, hvilken jordforureninger, der udgør en trussel mod overfladevandet (åer, søer og havet). Udfaldet af disse forhandlinger er dog endnu meget usikkert.

Fyns Amt lavede i øvrigt i 2001 et notat om forureningen under Nyborg Lynfrost og ikke mindst påvirkningen af Svanedammen på den anden side af Storebæltsvej. Det var fordi, der på det tidspunkt var gang i udviklingen af området, hvor Statoil (nu Cirkel K) og McDonalds var på vej.

På baggrund af boreprøver konkluderede amtet, at "den østlige del af Svanedammen nær Storebæltsvej vurderes som kraftigt forurenet og forureningen aftager derefter mod nord helt ud til motorvejen." Samtidig vurderede amtet, at forureningen ikke udgør nogen sundhedsrisiko, så længe der er bygget restaurant og tankstation, hvor fast belægning på udearealerne og en membran under bygningerne forhindrer ansatte og kunder mod at komme i kontakt med giften.

 

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.

Mere om emnet

Se alle
2
Planer om butikscenter: Politikere vil undersøge giften under Lynfrosten

Planer om butikscenter: Politikere vil undersøge giften under Lynfrosten

5
Karin startede giftdebatten

Karin startede giftdebatten

2
Derfor stinker det stadig ved Lynfrosten

Derfor stinker det stadig ved Lynfrosten