NYBORG: Fyns Amts tremastede skonnert, "Fylla", deltager naturligvis i Fyn Rundt- sejladsen fra Nyborg. Skibet blev bygget i 1924 på J. Dreyers værft i Nyborg.