Nyborg: De giver sig ikke uden kamp, de cirka 100 medlemmer af Egeparkens Venner.

Det er et forslag fra forvaltningen om at lukke plejecentret og omdanne det til ældreboliger, der har fået de mange frivillige på barrikaderne.

Ifølge ældrechef Pia Ulv Helleland viser kommunens egne tal, at de ældre ikke efterspørger en plejebolig i Egeparken.

Det hænger blandt andet sammen med, at stedets fysiske indretning gør det uegnet til at rumme demente borgere. Et argument, som medlemmerne har meget svært ved at forstå.

De beskriver plejecentret som yderst veldrevent og som sted, hvor beboerne har det godt med hinanden, demente såvel som ikke-demente.

- Det er klart, at hvis du spørger de ældre, om de hellere vil blive boende i eget hjem, så vil mange svare ja. Men jeg har oplevet mange, der - efter at de er flyttet ind - har sagt: Det skulle jeg have gjort for længe siden, fortæller Fayez Rawashdeh, der har fungeret som frivillig på plejcentret i hele 14 år.

Læs mere om venneforeningens kamp og om kommunens svar på tiltale i Fyens Stiftstidende fredag og på www.mitfyn.dk.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.