Regionen har ingen planer om at rense den forurenede jord under Nyborg Lynfrost ved Storebæltsvej - grunden, der måske skal blive til et center med forretninger.

Nyborg: Ældre nyborgensere kender historien om grunden ved Storebæltsvej, hvor Nyborg Lynfrost har holdt til i årtier: Grunden har huset en stor tjærefabrik, og jorden er meget forurenet.

Men det behøver ikke blive et problem for dem, der ønsker at bygge et center med forretninger på grunden, og det betyder heller ikke, at der skal bruges mange millioner kroner på at grave forureningen op og fjerne den.

Forureningen

Fra 1917 til 1967 lå Det Danske Tjærekompagni på grunden, hvor Nyborg Lynfrost ligger.På grunden er deponeret destillationsrester/fenolbeg fra 1940'erne. Cirka 1000 tons og 50-100 tromler med affald fra plantehormonfremstilling.

I forbindelse med udskillelse af vand fra råtjære er forurenet procesvand blevet afledt gennem åbne grøfter i Svanedammen og videre til Nyborg Fjord.

Undersøgelserne i 1987 i forbindelse med udvidelse af Nyborg Lynfrost viste kraftig jordforurening med tjære, og også grundvandet lige under overfladen blev betegnet som "kraftigt forurenet".

Kilde: Notat fra Fyns Amt 2001.

- Der er ikke noget til hinder for, at der han bygges nye erhvervsbygninger på grunden, siger Elisabeth Oxenbøll Sørensen, konstitueret gruppeleder, Natur og Miljø-afdelingen på Nyborg Rådhus.

Hun understreger, at kommunen ikke har noget set noget konkret projekt for et butikscenter på grunden. Det, der diskuteres for tiden, er en detailhandelsanalyse, og den proces kan eventuelt ende med, at kommunen åbner for nye forretninger på lynfrostgrunden.

Hvis man kommer så langt, er det kommunen, der skal give tilladelse til at rive de gamle frysehuse ned og til at bygge nyt, og det vil blive en tilladelse med forskellige krav i forbindelse med forureningen. Det kan for eksempel være krav, der sikrer, at mennesker ikke kan komme i kontakt med forureningen, oplyser Elisabeth Oxenbøll Sørensen.

Regionens strategi

Selve spørgsmålet om jordforureningen ligger hos Region Syddanmark. Regionen har bunker af papir liggende om forureningen på Storebæltsvej, men der er ingen aktuelle planer om at kræve området renset.

Region Syddanmark huser masser af grunde, der er forurenet, men man har vedtaget en strategi for, hvor der skal renses op:

Det vigtigste er at beskytte grundvandet, prioritet nummer to er at sikre boliger mod indeklimaproblemer på grund af forurening i jorden, og den tredje prioritering er at sikre overfladevand og natur på steder, hvor offentligheden kan komme i kontakt med farlige stoffer.

Nyborg-grunden skal altså bruges til erhverv, og grundvandet er ikke i fare, og derfor er området ikke i spil til oprensning.

 

Ejeren kender forurening

Ejeren af grunden under Nyborg Lynfrost, Philipsen Gruppen fra Viborg regner heller ikke med, at forureningen under Lynfrosten bliver et problem for udviklingen af området.

- Vi undersøgte naturligvis alle forhold, inden vi købte grunden. Og vi regner bestemt med, at vi kan bygge nyt på grunden og leve op til de krav, myndighederne må stille til os, siger Ole Philipsen, direktør i Philipsen Gruppen.

 

Farligt eller ej

I 1980'erne blev der nedsat en ekspertgruppe til at undersøge omfanget af forureningen ved Storebæltsvej. For Nyborg Kommune deltog miljø-ingeniør Carl Jensen, som Fyens Stiftstidende talte med i 2003.

- Vi lavede dengang en stor undersøgelse af forureningen, og der er faktisk temmelig meget, sagde Carl Jensen dengang og tilføjede:

- Men der vil ikke være nogen miljøgevinst ved at begynde at flytte med forureningen.

Sådan har man imidlertid ikke altid set på problemet. I en artikel i Fyns Amts Avis fra 2005 betegnes grunden under Nyborg Lynfrost som en af ti mest forurenede grunde i Danmark. I artiklen ville Lone Frederiksen, civilingeniør i det daværende Fyns Amt, ikke udelukke, at forureningen kunne skade vandet i Nyborg Fjord, og der blev nævnt, at EU kunne kræve en oprensning, som ville koste mellem 40 og 50 millioner kroner.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.

Mere om emnet

Se alle
2
Planer om butikscenter: Politikere vil undersøge giften under Lynfrosten

Planer om butikscenter: Politikere vil undersøge giften under Lynfrosten

5
Karin startede giftdebatten

Karin startede giftdebatten

2
Derfor stinker det stadig ved Lynfrosten

Derfor stinker det stadig ved Lynfrosten