Nyborg Kommunes folkeskoler er til eksamen i ny Rambøll-undersøgelse, hvor det er forældrenes tur til at give karakter. Det er dog specialskolerne, der klarer sig bedst.

Østfyn: - Folkeskolen i Nyborg Kommune er langt bedre end sit rygte.

Sådan lød det under valgkampen fra den kommende formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Suzette Frovin (SF). Og noget tyder på, at hun har ret. I hvert fald viser en undersøgelse gennemført af Rambøll i efteråret 2017, at forældrenes tilfredshed med folkeskolen og kommunens to specialskoler er vokset sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 2015.

Om undersøgelsen

Alle forældre til børn på kommunens fire folkeskoler og to specialskoler modtog i oktober 2017 et spørgeskema, hvor der blev spurgt til tilfredsheden på en skala fra 1-5. 1492 personer deltog, hvilket giver en svarprocent på knap 60 procent.En lignende undersøgelse blev gennemført i 2015, og tallene herfra indgår i rapporten, så man har noget at sammenligne med. Derudover bliver der refereret til landsgennemsnit af undersøgelser foretaget i de øvrige danske kommuner.

I tillæg til den samlede rapport er der udarbejdet en rapport med tal for hver enkelt skole. Disse oplysninger vil ifølge kommunen være offentligt tilgængelige, når de er blevet behandlet af skolebestyrelserne.

Bag undersøgelsen og de tilhørende rapporter står firmaet Rambøll.

Desuden ligger tilfredsheden over landsgennemsnittet på en lang række punkter. Det gælder ikke mindst i spørgsmålet om lærernes og pædagogernes arbejde med at tilpasse undervisningen efter barnets behov samt deres evne til at få det enkelte barn til at føle sig tryg og glad. Inddragelsen af motion og bevægelse i skoledagen får også positiv bedømmelse, og det samme gør muligheden for at tale med skolens ledelse. 

Omvendt er skolemad, de fysiske rammer, indsatsen for at begrænse mobning og trafiksikkerheden nogle af de delområder, hvor skolerne relativt set får den laveste vurdering fra forældrene.

Heldagsskolen i front

I alt har 1492 personer deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på knap 60. Alle er de blevet bedt om at bedømme barnets skole på en lang række spørgsmål, hvor "5" er topkarakter, mens "1" er bundskraberen.

Den samlede tilfredshed med barnets skole ligger på 3,9 - en forbedring i forhold til 2015 på 0,1. Tallene afslører dog samtidig store lokale forskelle. Ligesom det var tilfældet for to år siden ligger Nyborg Heldagsskole suverænt i toppen med en samlet score på 4,5. Men også kommunens anden specialskole, Rævebakkeskolen, udmærker sig positivt, mens der er næsten døbt løb mellem de fire folkeskoler.

PÅ 4kløverskolen i Ørbæk og Birkhovedskolen i Nyborg er det især trafiksikkerheden mellem skole og hjem - eller manglen på samme - der trækker ned i det samlede regnskab. På Danehofskolen i Nyborg og Vibeskolen i Ullerslev er tilfredsheden mindst, når det handler om skolens fysiske rammer indendørs, hvilket måske ikke er så overraskende.

Skolebestyrelsen på Danehofskolen har tidligere rejst problemstillingen overfor kommunen, fordi det store antal foreninger, der benytter lokalerne udenfor skoletiden, slider uforholdsmæssigt meget på tingene.

SFO'erne er også med

Det er ikke kun på selve skoledelen, at der er fremgang at spore. Også skolenernes fritidsordning bliver generelt vurderet lidt højere denne gang sammenlignet med for to år siden. Her ligger den samlede tilfredshed på "4", altså et godt stykke over middel.

Særligt SFO'ernes åbningstider bliver vurderet højt, og det samme gør de aktiviteter, der finder sted, mens størrelsen af forældrebetalingen og normeringen, altså antallet af personale i forhold til antallet af børn, er delområder, hvor forældrene er knap så begejstrede. Dog scorer man også her lidt over middel.

Undersøgelsens konklusioner kommer til at indgå i en samlet kvalitetsrapport for skolerne, der ventes klar i løbet af foråret, oplyser skolechef Jan Hermansen.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.