Trods presset forretning og ny beredskabsstruktur var der optimisme ved nytårsparolen på Falck-stationen i Nyborg, hvor borgmester Kenneth Muhs takkede af som formand for beredskabskommissionen.

Nyborg: Falck har været under pres i 2017, men skal nok komme igen.

Sådan lød budskabet i den tale fra koncernchef Jakob Riis, som blev læst op af områdeleder Carsten Wolf Lars, da der traditionen tro blev holdt nytårsparole lørdag 30. december på Falck-stationen på Ladegårdsvej, hvor medarbejdere, veteraner og samarbejdspartnere var indbudt.

Parolen blev indledt med et øjeblik stilhed for de Falck-medarbejdere, der gik bort i 2017, hvorpå koncernchefens tale blev læst op, og til sidst talte områdelederen om fynske forhold.

2017 har budt på store forandringer i Falck-folkenes hverdag. Centralisering har betydet, at kontorassistenterne på stationerne er forsvundet, hvilket har medført mere arbejde for folkene, der er tilbage. I Nyborg er der ansat 35 brandfolk, og de har i 2017 kunnet glæde sig over en nyanskaffelse.

- Station Nyborg har fået en ny slange- og miljøtender, der er en kombineret slangetender og miljøbil, fremhævede Carsten Wolf Larsen, der ikke kunne love, at 2018 ikke fører forandringer med sig.

- Vi står over for et spændende år, hvor vi kommer til at se på, hvordan vi gør tingene, og om det med fordel kan gøres på en anden måde, sagde områdelederen.

Han benyttede også lejligheden til at takke brandmændene og ikke mindst deres familier.

- Uden jer var der intet beredskab. Der står også en kone eller en kæreste bag jer, som står op om natten, når I bliver kaldt af sted, og som står klar med kaffe, når I vender hjem igen.

Her blev han afbrudt af latter fra sine medarbejdere.

- Jeg kan høre, at det ikke er sådan, der foregår alle steder, bemærkede han med et smil, inden han rundede af med et Falck-hurra: Tre korte hurraer efterfulgt af et "Falck!".

Lignende ord kom fra borgmester Kenneth Muhs, der brugte sin tale på dels at gøre status over det forgangne år, det første i det nye fælleskommunale samarbejde Beredskab Fyn, og dels at berette om det arbejde, der venter.

Kenneth Muhs træder ved nytåret af som formand for beredskabskommissionen, der blandt andet består af borgmestrene fra de ni ejerkommuner. Borgmester Morten Andersen fra Nordfyn Kommune afløser ham.

Den største opgave for kommissionen i 2018 er at udarbejde en ny RBD (Risiko-Baseret Dimensionering), som er den overordnede plan for, hvordan beredskabet på Fyn skal indsættes, og blandt andet hvor meget materiel og mandskab der skal være , forklarer Kenneth Muhs.

- Det vigtigste er, at borgerne ikke skal kunne mærke noget, siger han.

RBD'en skal være klar til september.

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.

Mere om emnet

Se alle
10-årsjubilar til nytårsparole: En gammel drengedrøm at blive brandmand

10-årsjubilar til nytårsparole: En gammel drengedrøm at blive brandmand