Få klager over grønt lys til slotsprojektet

Det kommende "nye" slot set fra syc, hvor man tilføjer en lav gendigtning af ringmuren. Illustration: Cubo og Jaja Arkitekter.

Få klager over grønt lys til slotsprojektet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fire foreninger - og en enkelt privatperson - har klaget over tilladelsen til bygge nye bygninger på Slotsholmen i Nyborg. Først til februar kan klagenævnet give den endelige tilladelse til millionprojektet - eller trykke på stopknappen.

Nyborg: Diskussionen for og imod slotsprojektet i Nyborg buldrer stadig løs, og efterhånden har de fleste landsdækkende aviser fortalt historien om det 300 millioner kroner store byggeprojekt og om protesterne mod at bygge nye bygninger op ad og ovenpå det det gamle kongeslot.

Men alligevel har Slots- og Kulturstyrelsens endelige tilladelse til byggeriet af en udstillingsfløj, et højere tårn og en gendigtning af ringmuren har ikke udløst nogen klagestorm.

Tilladelsen kom - efter mange måneders behandling - i juni, og den gav foreninger mulighed for at klage. Den ret benyttede fire foreninger sig af, og derudover har en privatperson - som ikke er klageberettiget - sendt en kortfattet klage.

De fire foreninger, der med forskellige argumenter protesterer mod tilladelserne til slotsbyggeriet er: Kultur&Arv, Europa Nostra Danmark, Foreningen til gamle Bygningers Bevaring og endelig den helt ukendte lokale forening: Foreningen for Nyborgs Forskønnelse.

Klagerne
I juni gav Slots- og Kulturstyrelsen en række dispensationer fra museumsloven til ændring i tilstanden af det beskyttede fortidsminde, Nyborg Slotsholm.Det handler blandt andet om en ny ringmur, en stor udstillingsbygning, et forhøjet vagttårn og en ny bro til Slotsholmen

Da klagefristen løb ud lå der fire klager over dispensationerne.

Det er nu op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at behandle klagerne og afgøre om de fire foreninger overhovedet er klageberettigede.

Klageberettigede er: "Adressaten for afgørelsen", altså Østfyns Museer, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, der er væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og landsdækkende foreninger, der varetager væsentlige rekreative interesser..."

Afgørelsen ventes i februar 2020.
Et stykke af slottets kommende murværk ud mod Torvet. Byggeriet er ikke noget forlorent forsøg på at lave noget, der ser gammelt ud, men arkitekterne leger med elementer som skydeskår. Illustration: Cubo og Jaja Arkitekter.
Et stykke af slottets kommende murværk ud mod Torvet. Byggeriet er ikke noget forlorent forsøg på at lave noget, der ser gammelt ud, men arkitekterne leger med elementer som skydeskår. Illustration: Cubo og Jaja Arkitekter.

Utryg

Foreningen for Gamle bygningers Bevaring beklager i sin klage, at de to gule bygninger ved slottet er blevet revet ned, og foreningen føler sig ikke tryg ved hele konstruktionen bag slotsprojektet:

"Foreningen til gamle Bygningers Bevaring føler sig utryg ved den sammenblanding af bygherrerolle og tilsynsmyndighed, der består i, at dispensationen synes at være givet af den samme instans, der er bygherre (i samarbejde med Østfyns Museer). På den baggrund forekommer det uheldigt, at en dispensation fra en af del almindelige fredningsbestemmelser for fredede fortidsminder til at foretage ødelæggende indgreb på Nyborg Slot gives af den samme styrelse, som er bygherre", skriver foreningen i sin klage.

Byggeriets volumen

Europa Nostra er en europæisk forening med afdelinger i de forskellige lande stiftet i begyndelsen af 1960'erne med det formål "at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv". I sin korte klage skriver foreningens formand, godsejer Erik Vind, Sanderumgård blandt andet:

"Europa Nostra vil gerne påpege forholdet omkring byggeriets volumen. Et voldsomt byggeri - både på selve byggepladsen, men også henset til omgivelser og byrum. Volumen og dermed ubalance skal ses dels i udstrækning som højde, konklusionen er, at der med bygningsbevaringsøjne ikke er harmoni mellem den gamle borg og det nytilførte."

Foreningen peger desuden også på, at Kulturstyrelsen i Nyborg-sagen har givet "vidtrækkende dispensationer fra almene fredningsbestemmelser."

Når der gives så omfattende dispensationer vedrørende et af Danmarks ældste historiebærende borganlæg, kan man frygte, at der herigennem udvikles en en administrationspraksis, som kan spredes til andre af vore fredede bygninger og fortidsminder, mener Europa Nostra.

Den sidste landsdækkende forening, der klager, er den nye forening Kultur&Arv, der via sin formand, Frederik Siemssen, gennem lang tid har været meget aktiv med kritik af Nyborg-projektet.

Kultur&Arv skriver blandt andet: "Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte "bygge og formidlingsprojekt " vil medføre et irreversibelt, ødelæggende indgreb indgreb i det fredede fortidsminde."

Og foreningen opregner en række grunde til, at klagenævnet bør ændre kulturstyrelsens dispensation til et afslag:

Afgørelsen er upræcis, afgørelsen er behæftet med graverende, faktuelle fejl og "det er ikke på noget tidspunkt belyst i en transparent og fagligt oplyst proces, om det ville være muligt at etablere de ønskede formidlingsfaciliteter på alternative placeringer, der firholder Slotsholmen for tilstandsændringer..."

Få klager over grønt lys til slotsprojektet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce