Forslaget om at lægge kommunens to specialskoler sammen bliver taget af bordet. Den massive modstand fra forældre, skoler og fagforening har fået politikerne på andre tanker.

Nyborg: Forslaget om at lægge kommunens to specialskoler sammen er stendødt. Forleden var det Venstre, der vendte sig imod forslaget i disse spalter, og i dag melder også rød blok i Nyborg Byråd sig som modstander af, at Heldagskolen og Rævebakkeskolen bliver en administrativ enhed.

Det fortæller formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Thomas Laursen (SF), der ellers sammen med et enigt udvalg i februar anbefalede, at man arbejdede videre med en fusion af de to skoler på baggrund af et forslag fra forvaltningen.

Heldagsskolen og Rævebakkeskolen

Heldagsskolen er en skole for normalt begavede børn med særlige vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Skolens elevtal er cirka 100, heraf kommer cirka 40 fra andre kommuner. Skolens elevtal har igennem flere år været stigende. I 2011 havde skolen 52 elever.Rævebakkeskolen er en skole for børn med indlæringsvanskeligheder og vidtgående indlæringsvanskeligheder. Skolen er inddelt i to afdelinger kaldet Skovparken og Lindholm. Skolen har i alt cirka 140 elever, heraf cirka 30 fra andre kommuner. Skolens elevtal har i flere år været faldende. I 2011 havde skolen 190 elever.

- Efter vi har fået høringssvarene, har vi talt sammen i rød blok, og vi er kommet til samme konklusion som Venstre her hen over påsken. Det, der er afgørende for mi,g er, at høringssvarene er så entydigt imod. I høringssvarene sås der desuden alvorlig tvivl om, hvorvidt man kan opnå de positive effekter, som beskrives i forslaget. Der er heller ikke nogen brændende platform, der gør, at vi skal gennemtrumfe sådan noget her. Derfor giver det ikke mening at give sig i kast med det, lyder det fra udvalgsformanden, der ellers talte for en fusion, da forslaget blev fremlagt. Blandt andet med henvisning til, at det var den bedste måde at sikre det pædagogiske tilbud på skolerne.

Siden er der blevet indsamlet 260 underskrifter imod forslaget, og høringssvar fra elevråd, forældrebestyrelser, MED-udvalg og BUPL har entydigt forholdt sig kritisk til en sammenlægning af de to specialskoler.

Valgkampen er i gang

Forslaget om at lægge Heldagsskolen og Rævebakkeskolen sammen er blevet aflivet overraskende hurtigt.

Den 30. marts udløb høringsfristen for forslaget, og få dage efter, den 6. april, mødte skolebestyrelsesmedlemmer fra begge skoler op hos borgmester Kenneth Muhs (V) med en stor stak underskrifter imod forslaget.

Ifølge procesplanen skulle Skole- og Dagtilbudsudvalget ved maj-mødet behandle høringssvarene, og først ved mødet i juni endelig beslutte, om man skulle sætte gang i en sammenlægning af de to skoler.

I stedet valgte Venstre at melde sin modstand ud i løbet af påsken, og rød blok følger så umiddelbart efter.

- Det er helt klart endnu et tegn på, at vi er ved at nærme os et valg. Jeg tror, det er første gang, jeg har oplevet, at processen fremskyndes på den måde. Det er mere og mere tydeligt, at borgmesteren tager nogle andre hensyn, end han plejer i sådan nogle situation, siger Thomas Laursen.

Tættere samarbejde

I Skoleforvaltningen tager direktør Marianne Stentebjerg de politiske udmeldinger til efterretning, selv om hun stadig mener, at der både fagligt og økonomisk er gode grunde til at sammenlægge de to skolen under en administrativ enhed.

- Vores faglige mål med forslaget er stadig intakt. Vi synes stadig, forslaget vil kunne fremtidssikre vores specialskoler, siger Marianne Stentebjerg, der er blevet lidt overvældet over den massive modstand mod forslaget.

- Vi skal have et større og mere forpligtende samarbejde mellem skolerne til gavn for de børn, som er udfordret på flere fronter og kunne have gavn af ekspertisen på begge skoler, lyder det fra direktøren.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.