Roklubben har ret til at ro på Holckenhavn Fjord. Fuglevenner vil have roerne væk. To politikere vil forsøge at få parterne til at enes.

Nyborg: De to byrådsmedlemmer Per Jespersen (S) og Søren Svendsen (V) har fået ros for deres årelange dialog med søsportsforeningerne, der endte med en omfattende plan for modernisering Nyborg Marina. Nu skal de to på en endnu sværere diplomatisk mission: De skal forsøge at få roere og fuglevenner til at blive enige om brugen af Holckenhavn Fjord lige syd for Nyborg.

Roklubben foreslår

- at der kun sejles på fjorden på dage, hvor det ikke er muligt at ro på Nyborg Fjord- at der kun sejles med to både med én til to roere om bord

- at der kun sejles midt på fjorden på det bredeste stykke langt fra sivområderne

- at der ikke sættes både i vandet med jollevogne fra dæmningen

Fuglevenner og Dansk Ornitologisk Forening har længe kritiseret, at Nyborg Roklub en gang imellem træner med robåde på det rolige vand på Holckenhavn Fjord. Fjorden huser en masse forskellige svømmefugle, og de senere år har havørnen også været aktiv i området.

Debatten mellem parterne har kørt på Facebook og i avisen, men der har også været en række møder med embedsmænd fra kommunen.

Politisk

Nu er sagen blevet politisk, da politikerne diskuterede den på det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Og politikerne vil altså forsøge at finde en løsning, der kan gøre både roere og fuglevenner tilfredse. Dermed fulgte de ikke indstillingen fra embedsmændene, der mere kontant foreslog at forsøge at få roklubben til at holde sig fra fjorden med deres hurtige robåde.

Det mener Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening har peget på tre løsninger:- det forbydes at sætte både i vandet fra Holckenhavner-dæmningen.

- Kystdirektoratet eller Fredningsnævnet indfører ved et tillæg til fredningen restriktioner i sejladsen, så man højst må sejle tre knob på fjorden

- fjorden udlægges som vildtreservat.

- Hvis vi på nogen måder kan imødekomme alle, så vil vi forsøge det, siger Søren Svendsen (V), der som næstformand ledede det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget.

- Per Jespersen og jeg har jo tidligere fået noget igennem sammen ved at tale med folk, og også her vil vi forsøge at finde en løsning til alles bedste.

- Hvis vi startede dialogen med det mål at smide roerne ud, så ville det da bare være at hælde benzin på bålet. Vi vil gerne i dialog med parterne.

Roerne har lov

Situationen om Holckenhavn Fjord er ikke enkel. Omgivelserne er fredet, men selve søarealet er ikke omfattet af fredningen. Kommunen har spurgt Kystdirektoratet, om det er muligt at regulere sejladsen på fjorden, eller om man kan udlægge selve fjorden som reservat. Direktoratet svarer, at der ikke er lovhjemmel til at indføre begrænsninger for sejladsen.

Fredningsnævnet er også blevet spurgt, og de svarer, at det ikke er sandsynligt, at fjorden kan udlægges som reservat, men kommunen kan i samarbejde med lodsejerne rejse en egentlig fredningssag, så den også kommer til at gælde selve vandområdet i fjorden. Det kan betyde erstatning til lodsejerne rundt om fjorden, og kommunen skal i givet fald betale en fjerdedel af det beløb.

Heller ikke Miljøstyrelsen spiller med på fuglevennernes ønsker: Der er ikke tradition for at udlægge fredninger eller vildtreservater af hensyn til for eksempel havørnen. Og miljøstyrelsen mener heller ikke, der er behov for at frede området af hensyn til det øvrige fugleliv.

Sagen var oppe i kommunens grønne råd på et møde i april, og det endte med en anbefaling af at få roklubben til at lade være med at bruge Holckenhavn Fjord som træningsbane.

En anbefaling som politikerne i Teknik- og Miljøudvalget altså ikke følger.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.