I Kai Jørgensens formandstid er vandforbruget i Svindinge gået ned fra 110.000 kubikmeter til 25.000.

Svindinge: Som aktiv "vandmand" gennem 50 år, har Kai Jørgensen oplevet, hvordan vores holdning til vand har ændret sig.

I rigtig gamle dage, var det besværligt: Alle huse og gårde havde egen brønd, og vandet skulle op ved hjælp af en håndbetjent pumpe. I Svindinge blev vandværket etableret i begyndelsen af 1930'erne, og så kunne beboerne bare lukke op for hanen. Og det gjorde de - ikke mindst i de glade opgangstider i 1960'erne og 1970'erne.

- Alle vandede have dengang. Ingen havde vandmålere, så man betalte bare et fast beløb, og så brugte man løs, fortæller Kai Jørgensen, der tilføjer, at vandværket heller ikke tog det så nøje, hvis der var huller i ledningsnettet, og vandet pøsede direkte ud i jorden.

- Vi havde et svind på næsten 30 procent i 1980'erne, siger Kai Jørgensen. I dag er svindet mindre end 10 procent.

110.000 kubikmeter pumpede Svindinge vandværk ud, da det gik vildest for sig. I dag ligger det samlede forbrug på omkring 25.000 kubikmeter.

Nogle tørre somre i 1970'erne satte gang i debatten om at spare på vandet, og vandværket indførte forbud mod havevanding. Den gik i midlertidig ikke, så det endte med "dato-vanding", hvor nogen måtte vande på lige datoer og andre på ulige.

I slutningen af 1980'erne indførte vandværket over en årrække målere hos forbrugerne, der i mellemtiden også skulle betale vandaflednings-afgift - altså afgift for at få spildevandet renset. Og så blev det efterhånden en sport at spare på de klare dråber i stedet for at bruge løs.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.