Mens politikerne i de tre østfynske byråd nu skal beslutte, hvad den nye fælles kommune skal hedde, bliver diskussionen om et byvåben udskudt.

Borgmester Jørn Terndrup (V) oplyste på byrådsmødet forleden, at debatten om byvåbenet overlades til sammenlægningsudvalget - det vil sige de 25 personer, der vælges ved valget til november, og som fra 2007 er byråd for den nye, store kommune.

Sammenlægningsudvalget skal i løbet af 2006 forberede den nye kommune.