Der kommer ikke nogen afgørelse om den planlagte cykellegebane i Lille Svanedam foreløbig. Planklagenævnet er overbebyrdet.

Nyborg: Husejerne langs Birkhovedvej slipper - foreløbig i hvert fald - for at blive nabo til en cykellegebane.

Sagen har efterhånden cyklet rundt i mange måneder, og nu beklager Planklagenævnet, at de endnu ikke har truffet nogen afgørelse i sagen og heller ikke kan sige noget om, hvornår de får tid til det.

Sagen ligger i Planklagenævnet, fordi naboerne mener, at lokalplanen for cykellegebanen er besluttet på et ulovligt grundlag, og de har derfor indbragt sagen til nævnet, der er den højeste administrative instans for den slags planlægning. Forsinkelsen i Planklagenævnet skyldes en stor sagsmængde, fortæller de i et brev til kommunen.

Sagen om cykellegebanen i Lille Svanedam dukkede op helt tilbage i sommeren 2015, da Nyborg Kommune besluttede at lægge billet ind på pengene i en stor pulje, som Nordea Fonden og Cyklistforbundet havde sat af til øvebaner for kommende cyklister rundt om i landet.

Planen om at anlægge banen mellem Birkhovedskolen og Nyborg Private Realskole i lille Svanedam mødte imidlertid stor modstand fra beboere på Birkhovedvej, hvis haver støder op til den lille bypark.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.