Hvis Nyborg Lynfrost omdannes til et nyt butikscenter, vil det gavne Nyborg som forretningsby. Men det går ud over de eksisterende butikker i bymidten, viser stor analyse.

Nyborg: Et butikscenter på Lynfrostgrunden ved Storebæltsvej vil styrke Nyborg som handelsby. Færre østfynboere vil være fristet til at køre til Odense for at købe ind, og en omsætning på mange millioner kroner vil blive hjemme på Østfyn.

Det regnestykke er rådgivningsvirksomheden COWI kommet frem til i en stor analyse af detailhandlen i Nyborg Kommune - specielt med henblik på et nyt butikscenter på Nyborg Lynfrost, hvis ejer hellere end gerne vil slukke for kølemaskinerne og bygge butikker i stedet på den store grund, der jo ligger mellem bymidten og motorvejen.

Butikscenter taget tid

Spørgsmålet om et nyt butikscenter på Nyborg Lynfrost bliver formentlig en del af den kommende valgkamp. Men den endelige afgørelse træffes først længe efter valget i november i år.Et nyt center vil kræve et tillæg til kommuneplanen og naturligvis en lokalplan.

Hvis politikerne sætter gang sagen i denne måned, skal borgerne høres, inden et forslag til ny plan kan være klar i juni 2018.

Byrådet kan derefter endeligt vedtage planerne for centret i november 2018.

Der har været snakket om butikker på lystfrostgrunden i mange år, men det er en ny lempelse af planloven, der giver snakken mening. For nu har kommunerne mulighed for at indrette områder uden for bymidten til "aflastningsområder" og der er ikke længere grænser for, hvor store en butik med udvalgsvarer må være.

COWIS anbefalinger

COWI, der har stået bag lignende analyser i masser af danske byer, har beregnet, hvordan forskellige scenarier på Lynfrostgrunden vil påvirke handlen i Nyborg.

Ud fra en rent faglig vurdering lyder anbefalingen fra COWI, at politikerne bør give lov til et center på 7.500 kvadratmeter. Butikkerne her skal hver især være forholdsvis store for at skåne de traditionelle butikker i bymidten, mindst 1500 kvadratmeter, og samtidig skal der lægges ekstra kræfter - læs penge - på at styrke bymidten i Nyborg, hvor det meste af handlen jo holder til.

COWI anbefaler desuden, at der ikke gives mulighed for en meget stor dagligvare-forretning i centret. Skal der endelig være en dagligvareforretning, bør den være på maksimalt 1.200 kvadratmeter - altså en typisk discountforretning.

Tre modeller

COWIs anbefaling flugter næsten med et af de tre scenarier, der er regnet på i handelsanalysen.

Hvis COWIs foretrukne lynfrost-løsning føres ud i livet, vil der kunne skabes en omsætning på 90-100 millioner kroner i det nye butikscenter. Handlen i de eksisterende butikker i byen vil gå tilbage med 30 til 35 millioner kroner, men for byen alt i alt vil man altså hente en ekstra omsætning til Nyborg på 60 til 65 millioner kroner om året.

COWI har regnet på to andre scenarier: Et lidt større lynfrost-center på 10.000 kvadratmeter med mulighed for butikker helt ned til 750 kvadratmeter ville generere en omsætning i centre gt på hele 170 til 180 millioner kroner, men til gengæld vil det give en gevaldig indhugst i de eksisterende forretninger: De vil miste omsætning 85-90 millioner kroner - svarende til en fjerdedel af den eksisterende omsætning, men alt i alt en pæn ekstra omsætning til Nyborg som helhed.

Logikken er, at jo større forretningscenter, man anlægger, jo mere omsætning vil det skabe, og jo mere vil det "stjæle" fra de eksisterende forretninger. Det passer med beregningerne for et endnu større center, hvor COWI-folkene har givet den max gas med 11.500 kvadratmeter og samtidig ingen begrænsning på butiksstørrelserne - som altså i det regnestykke må være lige så små, som det skal være.

Den model genererer over 200 millioner kroners omsætning i det nye center, men vil samtidig være lidt af en katastrofe for den eksisterende handel, der lider et tab på mellem 25 og 40 procent.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.

Mere om emnet

Se alle
9
Nyborgenserne handler lokalt

Nyborgenserne handler lokalt

19
Ellers tak: Butikscenter møder modstand på Facebook

Ellers tak: Butikscenter møder modstand på Facebook

Lynfrost-center gør ingen forskel uden for Nyborg

Lynfrost-center gør ingen forskel uden for Nyborg