Nyborg: I starten af den nye valgperiode for Nyborg Byråd skal også råd og nævn på plads. Sådan også med Handicaprådet, som byrådet nu har udpeget.

Rådet består af tre medlemmer fra Nyborg Byråd og fem repræsentanter, udpeget af forskellige interesse organisationer på handicapområdet.

Fra byrådet er udpeget Martin Stenmann (S), Rameesh T. Sambanther (S) og Jørn Terndrup (V).

Interesseorganisationernes repræsentanter er Ole Skovsbøll, udpeget af LEV, Birthe Rasmussen fra Gigtforeningen, Inge Nybo Mikaelsen fra Sind Fyn og Zhina Holst, Psoriasisforeningen.

Handicaprådet har i forhodl til den foregående valgperiode to nye rådsmedlemmer, nemlig Jørn Terndrup og Zhina Holst.

Efter det første møde i rådet står det klart, at der imidlertid ikke rokkes ved fordelingen af posterne. Martin Stenmann er fortsat formand, det same gælder for Ole Skovsbøll, der har næstformandsposten.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.